Thông tin sáng chế và tư liệu sáng chế

Thông tin sáng chế là gì?

Có thể bạn quan tâm

Tư liệu sáng chế là gì?

  1. Thông tin sáng chế:

Là thông tin kỹ thuật và pháp lý có trong các tư liệu sáng chế  được Cơ qua Sáng chế công bố định kỳ. Thuật ngữ “thông tin sáng chế” đề cập đến cả sáng chế được cấp bằng độc quyền và đơn đăng ký sáng chế.

  1. Tư liệu sáng chế:
  2. Tư liệu sáng chế không chỉ bao gồm nội dung của các tư liệu sáng chế được công bố mà còn bao gồm các thông tin thư mục và các thông tin khác liên quan đến bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
  3. Ở hầu hết các nước, tư liệu sáng chế  được yêu cầu thể hiện theo mẫu chuẩn, bao gồm:

–  Trang đầu (kể cả Bản tóm tắt sáng chế);

Trang đầu của tư liệu sáng chế có chứa thông tin về ngày nộp đơn, ngày ưu tiên, tên sáng chế, dữ liệu thư mục như: tên và địa chỉ của người nộp đơn và tác giả sáng chế và mô tả tóm tắt sáng chế.

Bản tóm tắt trình bày ngắn gọn về sáng chế có trong tư liệu sáng chế. Bản tóm tắt không có ý nghĩa pháp lý, nó là bản tóm tắt về giải pháp kỹ thuật nên không  được sử dụng  để xác  định phạm vi bảo hộ của sáng chế trong bằng độc quyền sáng chế có liên quan.

Bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế phải bộc lộ sáng chế một cách rõ ràng và chính xác để một người có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan có thể hiểu được sáng chế được yêu cầu bảo hộ và các thông tin kỹ thuật có trong đó.

Tốt nhất, bản mô tả nên được minh họa bằng những ví dụ nhằm giải  thích về cách thức vận hành và áp dụng sáng chế trong thực tế nhằm cho phép người có trình  độ trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan có thể làm theo mà không cần tiến hành thử nghiệm một cách không cần thiết.

Yêu cầu bảo hộ

Yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ pháp lý của sáng chế. Trong thủ tục tố tụng đối với sáng chế, giải thích yêu cầu bảo hộ là bước đầu tiên  để xác  định bằng  độc quyền sáng chế có hiệu lực không và có bị xâm phạm hay không.

Hình vẽ (nếu cần)

Hình vẽ thể hiện các chi tiết kỹ thuật của sáng chế một cách ngắn gọn và dễ hình dung. Hình vẽ giúp giải thích một số thông tin, công cụ hay kết quả nêu trong bản mô tả.

Không phải lúc nào cũng cần có hình vẽ trong bản mô tả sáng chế. Nếu  sáng chế liên quan  đến một quy trình hay phương pháp thực hiện một giải pháp nào đó thì hình vẽ thường là không cần thiết. Nếu cần hình vẽ,

thì cần tuân thủ một số quy tắc nhất định để được chấp nhận.

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *