Căn cứ xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ. Bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Đối với mỗi quyền sở hữu trí tuệ thì căn cứ  xác lập quyền sở hữu trí tuệ lại khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Quyền tác giả xác lập kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định. Không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ. Đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Quyền liên quan xác lập kể từ khi. Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình. Được mã hoá được định hình. Hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này. Hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế. Mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng. Không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại. Được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doan được xác lập trên cơ sở. Có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh. Và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó;

Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.

Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở. Quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *