Vì sao nên đăng ký nhãn hiệu ?

Vì sao cần phải đăng ký nhãn hiệu? Sau đây A&S sẽ giúp bạn hiểu hơn về nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, sản phẩm của chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác. Cụ thể, sau khi đăng ký chủ sở hữu sẽ có những quyền lợi sau:

1.Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa

Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa là quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa gắn với nhãn hiệu đó trên hàng hóa; các kiện hàng; bao bì hay sử dụng nhãn hiệu hàng hóa bằng bất kì cách thức nào khác liên quan tới hàng hóa mà nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký. Bên cạnh đó chủ sở hữu còn được quyền quảng bá hàng hóa mang nhãn hiệu đó trên thị trường.

2.Quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu

Do chức năng cơ bản của nhãn hiệu hàng hóa là dùng để phân biệt hàng hóa của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa của người khác. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa phải có thể ngăn chặn việc sử dụng những nhãn hiệu hàng hóa tương tự gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và công chúng.Chủ sở hữu có thể phản đối bất kì việc bên thứ ba sử dụng; nhãn hiệu hàng hóa của mình cho các hàng hóa đã được bảo hộ, phản đối việc gắn nhãn hiệu hàng hóa đó trên những hàng hóa tương tự. Tuy nhiên nhãn hiệu hàng hóa của chủ sở hữu chỉ được bảo hộ đối với những hàng hóa được ghi nhận trong đăng ký. Việc bảo hộ như vậy áp dụng một cách tự động cho tất cả các hàng hóa đã đăng ký.

3.Khả năng đăng ký nhãn hiệu

Cùng với việc xác định nhãn hiệu hàng hóa có khả năng phân biệt thì xác định vấn đề một nhãn hiệu hàng hóa có tương tự đến mức gây nhầm lẫn hay không cũng hết sức quan trọng. Cần phân biệt hai khái niệm tương tự của hàng hóa và tương tự của nhãn hiệu hàng hóa. Theo đó, tương tự về hàng hóa là liên quan đến việc phân nhóm hàng hóa. Nguyên tắc là hàng hóa là tương tự nhau nếu khi chào bán dưới cùng một nhãn hiệu hàng hóa; công chứng tiêu dùng sẽ có thể cho rằng chúng có xuất xứ từ cùng một nguồn gốc thông qua việc xem xét bản chất hàng hóa; mục đích sử dụng, các kênh tiếp thị thương mại. Còn đối với sự tương tự về nhãn hiệu hàng hóa có thể là được nhãn hiệu đó đã được sử dụng trước đó với hàng hóa tương tự hoặc gần giống với nhãn hiệu hàng hóa trước đó đến mức người tiêu dùng sẽ bị nhầm lẫn về  nguồn gốc hàng hóa.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *