Đăng ký nhãn hiệu tại Ý

Đăng ký nhãn hiệu tại Ý – Bạn có thể đăng ký nhãn hiệu của mình riêng tại Ý hay cả Liên minh Châu Âu (EU) để bảo hộ nhãn hiệu ở tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu.

Có thể bạn quan tâm

Trái ngược với nhãn hiệu được đăng ký riêng tại Ý, nhãn hiệu của EU có lợi thế để được bảo hộ thông qua tất cả các quốc gia EU với một thủ tục duy nhất. Tuy nhiên, “điểm yếu” của nhãn hiệu EU là việc đăng ký có thể bị từ chối đối với tất cả các Quốc gia thành viên EU. Ví dụ: nếu chỉ một trong các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu từ chối đăng ký nhãn hiệu thì đơn đăng ký cũng sẽ bị từ chối đối với tất cả các cơ quan tài phán khác của Liên minh Châu Âu. Vì vậy, doanh nghiệp nên chú ý đến việc đăng ký nhãn hiệu tại Ý hơn nữa.

Dang Ky Nhan Hieu Tai Y
Đăng ký nhãn hiệu tại Ý để tận dụng mọi cơ hội kinh doanh tại đây. Ảnh: pinterest

Yêu cầu và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ý

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Ý có thể được nộp cho Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Ý (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

  • Hãy chọn xem bạn muốn đăng ký “nhãn hiệu tên” hoặc “nhãn hiệu logo”;
  • Chọn các nhóm dịch vụ hay hàng hóa để đăng ký (việc lựa chọn các nhóm phải được thực hiện cẩn thận bằng cách tham khảo Bảng phân loại Nice);
  • Kiểm tra xem nhãn hiệu tương tự đã được đăng ký hay không và để đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu thành công.
  • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Ý (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);
  • Nếu không có sự phản đối nào của bên thứ ba, thì giấy chứng nhận nhãn hiệu sẽ được cấp và ngày cấp sẽ được ấn định;
  • Trước khi nhãn hiệu được cấp, bất kỳ chủ sở hữu nào của những nhãn hiệu giống hoặc tương tự được đăng ký trước đó hoặc bất kỳ ai cho rằng đơn đăng ký nhãn hiệu vi phạm quyền của chính mình, có thể phản đối việc đăng ký trong vòng ba tháng kể từ ngày công bố đơn.
  • Đơn đăng ký nhãn hiệu Ý có thể được nộp bởi bất kỳ cá nhân hoặc công ty nước ngoài nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *