Đăng ký nhãn hiệu tại Uruguay

Đăng ký nhãn hiệu tại Uruguay – tìm hiểu về quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Uruguay để bảo vệ thương hiệu của bạn.

Có thể bạn quan tâm

Dang Ky Nhan Hieu Tai Uruguay 2
Đăng ký nhãn hiệu tại Uruguay để tận dụng mọi cơ hội kinh doanh tại quốc gia này. Ảnh: flickr

Nhãn hiệu là bất kỳ dấu hiệu, hình ảnh, biểu tượng, thiết kế, khẩu hiệu nào xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ của một tổ chức hoặc cá nhân cụ thể khác biệt với những người khác. Đăng ký nhãn hiệu để có quyền sở hữu độc quyền và quyền sử dụng nhãn hiệu.

Quá trình đăng ký nhãn hiệu ở Uruguay:

1. Tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Uruguay

Trước khi đăng ký nhãn hiệu của bạn ở Uruguay, bạn nên tra cứu xem có bất kỳ nhãn hiệu nào tương tự hoặc giống nhãn hiệu của bạn đã được đăng ký ở quốc gia này hay không.

Bằng cách tiến hành tra cứu nhãn hiệu kỹ lưỡng ở Uruguay, bạn có thể tìm thấy thêm thông tin liên quan đến việc có nên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hay không. Đây không phải là bước bắt buộc, nhưng nó có thể giúp bạn tránh khỏi nhiều rủi ro trong quá trình đăng ký.

2. Nộp đơn

Khi nộp đơn, bạn được hưởng ‘quyền ưu tiên’ cho nhãn hiệu.

Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cần có giấy ủy quyền và thông tin chi tiết về nhãn hiệu theo nguyên tắc của quốc gia.

3. Kiểm tra thủ tục

Văn phòng sở hữu trí tuệ Uruguay (DNPI) sẽ kiểm tra đơn đăng ký và xác minh đơn đăng ký có tuân thủ các yêu cầu đã đặt ra hay không. DNPI cũng xem xét tất cả các vấn đề về thủ tục và hành chính để đảm bảo phí nộp đơn đã được thanh toán và đơn đăng ký đã được điền chính xác.

4. Công bố nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên công báo chính thức của Cục Sở hữu công nghiệp. Điều này cho phép các bên thứ ba xem xét đơn đăng ký đang chờ xử lý của bạn và đưa ra bất kỳ nhận xét hoặc phản đối nào nếu cần.

5. Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Uruguay

Sau khi công bố đơn đăng ký, bên thứ 3 sẽ có 30 ngày để nộp đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu.

6. Thẩm định đơn

Trong bước này, DNPI thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để xác định xem có bất kỳ sự phản đối nào hay không, liệu nó có vi phạm bất kỳ luật nào hay giống hoặc tương tự với các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc đã nộp đơn khác.

7. Cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

Khi không có lý do gì để phản đối đơn đăng ký, nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký (giấy chứng nhận quyền sở hữu) có giá trị trong 10 năm. Điều này xác nhận rằng bạn có quyền sở hữu nhãn hiệu và cho phép bạn thực hiện các quyền nhãn hiệu mà luật pháp quốc gia cấp cho bạn.

Nhãn hiệu đã đăng ký của bạn ở Uruguay có hiệu lực trong 10 năm. Nhãn hiệu có thể có giá trị sử dụng vô thời hạn nếu chúng được gia hạn 10 năm một lần.

Đơn gia hạn phải được nộp 6 tháng trước khi hết hạn đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *