Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Quy trình đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Quy trình đăng ký nhãn hiệu mới nhất. Khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu, tổ chức cá nhân còn rất boăn khoăn về quy trình đăng kí nhãn hiệu tại Việt Nam. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn đọc quy trình đăng ký nhãn hiệu mới nhất theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các bước trong quy trình đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Kết quả của bước này là kiểm tra về khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Việc thực hiện bước này là không bắt buộc, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí chủ sở hữu nên tiến hành tra cứu và đánh giá trước khả năng về nhãn hiệu mà mình muốn đăng ký.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Người nộp đơn tiến thực hiện các thủ tục cần thiết đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 3: Cấp văn bằng bảo hộ

Thông báo cấp Giấy chứng nhận và sau đó là bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam bao gồm:Cá nhân, tổ chức (Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam bắt buộc phải tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua các công ty đại diện về Sở hữu trí tuệ).

Nội dung quy trình đăng ký nhãn hiệu:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Nộp các tài liệu và thực hiện các thủ tục đối với đơn đăng kí nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Thẩm định hình thức cho đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi tiếp nhận đơn Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét tính chính xác và đầy đủ của đơn: Gồm các điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, thông tin chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm danh mục sản phẩm dịch vụ.

  • Trong trường hợp đơn đăng ký đáp ứng điều kiện: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
  • Trong trường hợp đơn đăng ký không đáp ứng điều kiện: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn và đề nghị sửa đổi. Người nộp đơn tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ. 
  • Thời hạn thẩm định hình thức 01-02 tháng.

Bước 3: Công bố đơn

  • Thời hạn công bố là 02 tháng kể từ này có thông báo về việc chấp nhận đơn hợp lệ.
  • Đơn được công bố trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 4: Thẩm định nội dung

+ Thời hạn thẩm định nội dung thực tế: Thông thường là 14-18 tháng kể từ ngày công bố đơn.Trong giai đoạn này Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét, đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ các điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối nội dung. Người nộp đơn có quyền trả lời trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ra thông báo.

Bước 5: Thông báo cấp bằng và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Thời hạn cấp văn bằng là 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhãn hiệu có thời hạn bảo hộ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Chủ sở hữu có thể gia hạn nhiều lần. Mỗi lần gia hạn được thêm 10 năm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *