Đăng ký nhãn hiệu cho Nhà hàng

Ngày nay, nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho nhà hàng đang không ngừng tăng lên. Để đáp ứng như cầu đấy, bài viết hôm nay xin giới thiệu tới bạn những thông tin cần thiết để đăng ký nhãn hiệu cho nhà hàng.

Có thể bạn quan tâm

1. Thủ tục đăng ký

a) Đối với trường hợp chủ sở hữu tự đi nộp đơn cần chuẩn bị:

  • 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu nhà hàng
  • Mẫu nhãn hiệu nhà hàng
  • Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu (Có thể đăng ký 06 sản phẩm/dịch vụ);
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Chủ sở hữu sẽ phải thực hiện nhiều thủ tục trong quá trình đăng ký nhãn hiệu.

b) Nếu chủ sở hữu ủy quyền cho một Đại diện sở hữu công nghiệp như A&S Law  thì cần chuẩn bị:

  • Các giấy tờ nêu trên
  • Giấy ủy quyền (theo mẫu có sẵn của A&S Law)

2.Thẩm định hình thức đăng ký nhãn hiệu nhà hàng

  • Thời hạn thẩm định hình thức sẽ kéo dài 01 tháng kể từ thời điểm nộp đơn.
  • Công bố đơn

Sau khi được chấp nhận về mặt hình thức Đơn đăng ký nhãn hiệu của sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

  • Thẩm định nội dung

Sau thủ tục Công bố, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được thẩm định nội dung về khả năng đăng ký bảo hộ trong thời gian từ 09-12 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố trên công báo Sở hữu công nghiệp.

3. Cấp Văn bằng cho nhãn hiệu nhà hàng

Sau khi kết thúc thời hạn thẩm định nội dung, nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo về cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Nếu Đơn bị phản đối bởi bên thứ ba, thời hạn thẩm định đơn có thể bị kéo dài thêm.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *