Thủ tục đăng ký bố trí mạch tích hợp

Bố trí mạch tích hợp là gì? Mạch tích hợp bán dẫn là gì? Làm cách nào để đăng ký bảo hộ độc quyền cho bố trí mạch tích hợp tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn thủ tục đăng ký bố trí mạch tích hợp. Bố trí mạch tích hợp hay mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử (với ít nhất một phần từ tích cực) và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn để nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với thuật ngữ  “IC”, “chíp”, “mạch vi điện tử”.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các  phần tử mạch và các mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn

Dịch vụ đăng ký mạch tích hợp

+ Tư vấn sơ bộ và đánh giá khả năng đăng ký bố trí mạch tích hợp

+ Xem xét đối tượng cần đăng ký có thuộc đối tượng được bảo hộ mạch tích hợp hay không

+ Soạn thảo hồ sơ tài liệu phục vụ cho việc nộp đơn đăng ký mạch tích hợp tại Việt Nam

+ Nộp đơn đăng ký bố trí mạch tích hợp.

+ Theo dõi hồ sơ đăng ký bố trí mạch tích hợp, nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *