Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, bài viết dưới đây của A&S Law sẽ hướng dẫn bạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa như sau.

Có thể bạn quan tâm

 Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

  1. Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

– Xác định rõ nhãn hiệu cần bảo hộ gồm những phần nào: Chữ, Hình hay cả chữ và hình + Slogan….

Về nguyên tắc thì chủ sở hữu trên thực tế phải sử dụng đúng như nhãn hiệu đã đăng ký (tức là đăng ký cả hình cả chữ thì khi sử dụng phải sử dụng cả hình cả chữ mà không được tách rời, không có trường hợp ngược lại (đăng ký hình và chữ riêng biệt thành 02 hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thì khi sử dụng hoàn toàn có thể gộp cả hai phần vào với nhau).

– Xác định danh sách sản phẩm/dịch vụ gắn với nhãn hiệu mà người nộp đơn đang hoạt động kinh doanh hoặc tương lai sẽ kinh doanh.

Việc xác định danh mục sản phẩm dịch vụ là rất quan trọng, nếu xác định không đủ thì sẽ không được bổ sung khi có nhu cầu. Nếu xác định thừa sản phẩm/ dịch vụ thì sẽ không đem lại hiệu quả sử dụng cho nhãn hiệu cũng như tốn chi phí khi đăng ký.

  1. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

– Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu;

Việc tra cứu là không bắt buộc nhưng cần thiết khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Việc tra cứu thường kéo dài từ 03-05 ngày làm việc nhưng sẽ giúp người nộp đơn trả lời được câu hỏi: Liệu rằng đơn đăng ký nhãn hiệu của mình có được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận cấp văn bằng hay không?

– Soạn thảo hồ sơ và giấy tờ;

– Nộp đơn và theo dõi đơn.

  1. Sử dụng nhãn hiệu

– Pháp luật quy định chủ sở hữu nhãn hiệu nếu trong vòng 05 năm liên tục thì nhãn hiệu đó coi như bị hủy và chủ sở hữu không còn độc quyền đối với nhãn hiệu đó nữa;

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực thì chủ sở hữu phải tiến hành nộp lệ phí gia hạn hiệu lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *