Đăng ký kiểu dáng làm gì

Đăng ký kiểu dáng làm gì? Đăng ký kiểu dáng công nghiệp đem lại lợi ích gì cho người đăng ký. Làm cách nào đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp giúp cho người đăng ký bảo hộ được độc quyền hình dáng của sản phẩm, kết quả, thành quả nghiên cứu của mình. Đăng ký kiểu dáng được khuyến khích đối với những người có sản phẩm, sáng tạo và mới về hình dáng bên ngoài, mẫu mã, bao bì

Kiểu dáng công nghiệp có thể là một vật phức tạp như cửa, tủ, bàn, ghế

Kiểu dáng có thể là một tem nhãn hàng hóa

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng

Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kỹ thuật của kiểu dáng cần đăng ký

Phân loại kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký

Thông tin người đăng ký (Tên, địa chỉ, quốc tịch…)

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp online

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *