Đăng ký bố trí mạch tích hợp

Đăng ký bố trí mạch tích hợp, sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm trong đó các phần tử (với ít nhất một phần từ tích cực) và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn để nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với thuật ngữ  “IC”, “chíp”, “mạch vi điện tử”.

Có thể bạn quan tâm

Theo quy định hiện hành, Sau khi chủ sở hữu nộp bộ hồ sơ đúng và đủ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Cục sở hữu trí tuệ chỉ thẩm định về mặt đối tượng đăng ký bảo hộ và hình thức của đơn. Sau đó đơn sẽ được công bố trên công báo của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Nếu hết thời gian công bố mà không có bất cứ một bên nào phản đối thì Bố trí mạch tích hợp đó đương nhiên được bảo hộ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *