Đăng ký bố trí mạch tích hợp tại Singapore

Đăng ký bố trí mạch tích hợp hay bảo hộ độc quyền mạch tích hợp tại Singapore theo đó mạch tích hợp phải đáp ứng ba tiêu chuẩn bảo hộ: Tính nguyên gốc, Tính mới thương mại và phải được tạo ra sau ngày 15 tháng 2 năm 1999.

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký bố trí mạch tích hợp tại Singapore – Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền bố trí mạch tích hợp tại Singapore thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn bảo hộ sau

 a.Tiêu chuẩn bảo hộ:

Tính nguyên gốc Tính mới thương mại Tạo ra sau ngày 15 tháng 2 năm 1999
Bố trí mạch tích hợp
  1. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

– Trong trường hợp Bố trí mạch tích hợp được khai thác thương mại lần đầu tiên trong khoảng 05 năm kể từ ngày được tạo ra, thì Bằng độc quyền Bố trí mạch tích hợp tại Singapore có hiệu lực 10 năm kể từ ngày đầu tiên được khai thác thương mại.

– Trong các trường hợp khác, Bằng độc quyền Bố trí mạch tích hợp tại Singapore có hiệu lực 15 năm kể từ ngày bố trí mạch tích hợp được tạo ra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 2 giai đoạn xét nghiệm như sau:

Thông thường, trong trường hợp đối tượng đăng ký đáp ứng đúng và đủ các tiêu chuẩn bảo hộ bố trí mạch tích hợp tại Singapore cũng như không có bất cứ đơn phản đối nào của bên thứ ba thì trong thời hạn từ tới tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục sở hữu trí tuệ Singapore sẽ cấp bằng độc quyền Bố trí mạch tích hợp tại Singapore cho chủ đơn.

  1. Yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu

   –   Giấy uỷ quyền

   –   Tên và địa chỉ của:

            +người nộp đơn (chủ sở hữu)

            +tác giả bố trí mạch tích hợp

   –  Bản vẽ, ảnh chụp thiết kế bố trí.

   –  Thông tin về chức năng, cấu tạo của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí;

   –   Mẫu mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại.

   –   Bản tuyên thệ của tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *