Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm những ai? Chủ thể có thể là tổ chức hay chỉ bao gồm cá nhân? Một đối tượng sở hữu công nghiệp có thể bao gồm nhiều chủ sở hữu hay không?

Có thể bạn quan tâm

  • Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí:  chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng.
  • Đối với nhãn hiệu: chủ sở hữu sẽ là các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng.
  • Chủ sở hữu tên thương mại được hiểu là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh của mình.
  • Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mậy kinh doanh một cách hợp pháp và không để bộc lộ ra bên ngoài. Đối với trường hợp bí mật kinh doanh có được do đi thuê hoặc giao nhiệm vụ thì chủ sở hữu là bên thuê hoặc bên giao nhiệm vụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
  • Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý bao gồm tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất tại địa phương mang chỉ dẫn địa lý đó và có thực hiện hoạt động kinh doanh.
  • Trong trường hợp có nhiều chủ thể sáng tạo ra một đối tượng sở hữu công nghiệp thì có thể là đồng sở hữu. Ví dụ như nhiều cá nhân xây dựng nên bộ truyện tranh ( xây dựng cốt truyện, biên tập, thiết kế nhân vật,…) thì nếu không có thỏa thuận khác, những chủ thể này sẽ là đồng tác giả của bộ truyện tranh đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *