Bảo hộ thương hiệu nhanh

Bảo hộ thương hiệu nhanh sẽ giúp người nộp đơn rút gọn được khá nhiều khoảng thời gian phát sinh không đáng có để từ đó rút ngắn được thời gian ghi nhận quyền cũng như đạt được ngày ưu tiên sớm nhất có thể

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

– Tờ khai đăng ký;

– Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký;

Cụ thể: là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền từ chối tiếp nhận đơn.

Thủ tục xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu

Tất cả các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đều được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý theo trình tự sau đây: tiếp nhận đơn; thẩm định hình thức đơn; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội dung đơn (trừ đơn đăng ký thiết kế bố trí không tiến hành thủ tục thẩm định nội dung đơn); cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ; đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

 • Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành (trực tiếp và miễn phí qua điện thoại và/ hoặc email)
 • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu phục vụ việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu (01 ngày làm việc)
 • Tiến hành tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu(02 ngày làm việc)
 • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và theo dõi đơn cho tới khi có kết quả (01 ngày làm việc)
 • Trả lời các công văn, ý kiến, phản đối của Cục và của bên thứ ba (nếu có)
 • Nhận và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Xử lý vi phạm quyền độc quyền nhãn hiệu

Như vậy chỉ trong thời gian 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu từ Khách Hàng trademarks.vn sẽ gửi tới Khách hàng kết quả tra cứu nhãn hiệu cũng như đơn đăng ký nhãn hiệu nếu kết quả tra cứu nhãn hiệu cho thấy việc đăng ký là có khả năng cấp bằng cao

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *