Xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Bài viết sẽ hướng dẫn cho bạn các vấn đề cơ bản về thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Bên cạnh việc thực hiện đầu tư sản xuất tại trong nước thông qua việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh thì xu hướng mở rộng sản xuất kinh doanh ra nước ngoài là một xu hướng mới của nhiều doanh nghiệp.

Vậy việc xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài thực hiện ra sao?

1, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Cục Đầu tư nước ngoài sẽ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đầu tư ra nước ngoài, Cục là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2, Hồ sơ xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

– Nếu doanh nghiệp thực hiện đầu tư ra nước ngoài thì thì cần có quyết định của Chủ sở hữu, Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện đầu tư ra nước ngoài. Đây sẽ là cơ sở pháp lý cho mọi giấy tờ khác.

– Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

– Cam kết tự thu xếp ngoại tệ của nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư có đủ số ngoại tệ để đầu tư ra nước ngoài)

* Lưu ý: Việc đầu tư ra nước ngoài sẽ phải thực hiện bằng tài khoản ngoại tệ, không dùng tài khoản Việt Nam đồng để thực hiện đầu tư.

– Xác nhận số dư tài khoản do Ngân hàng xác nhận. Liên hệ ngay với A&S để được tư vấn về thủ tục này.

– Trường hợp bạn chỉ có tài khoản Việt Nam đồng thì bạn cần xin xác nhận cam kết bán ngoại tệ do Ngân hàng xác nhận.

– Báo cáo tài chính trong trường hợp nhà đầu tư phải nộp báo cáo tài chính.

– Văn bản xác nhận không nợ thuế của nhà đầu tư tại Chi Cục thuế quản lý về thuế của nhà đầu tư.

– Các giấy tờ khác có liên quan.

3, Thời gian thực hiện: 15 đến 20 ngày làm việc Nhà đầu tư sẽ nhận được Giấy Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (nếu có)

Liên hệ ngay với A&S để được tư vấn chi tiết về hồ sơ cho từng vụ việc cụ thể.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *