Thủ tục đầu tư sang Myanmar

Myanmar là một trong nhưng thị trường đầu tư đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư thực hiện dự án, vậy thủ tục đầu tư sang Myanmar thực hiện như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

 Bài viết sẽ cung cấp các bước phải thực hiện để dự án đi vào hoạt động.

Thực hiện đầu tư sang Myanmar nghĩa là bạn thực hiện chuyển một khoản ngoại tệ sang Myanmar để thực hiện dự án, việc này đòi hỏi bạn phải được cơ quan nhà nước Việt Nam cho phép thông qua thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài, bạn có thể tham khảo thủ tục trong bài viết “Xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài” để hiểu hơn về thủ tục này.

Sau khi đã nhận được giấy phép đầu tư ra nước ngoài bạn cần mở tài khoản đầu tư ra nước ngoài và xin Ngân hàng Nhà nước nếu công ty bạn là tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đối với các trường hợp còn lại. Thời gian thực hiện công việc là 10 ngày làm việc.

Sau khi đã hoàn thành thủ tục này bạn sẽ thực hiện mở công ty tại Myanmar, hoặc bạn có thể thực hiện mở công ty ở Myanmar trước (được cấp giấy phép thành lập công ty tạm thời trong thời gian 6 tháng, sau thời hạn này bạn phải hoàn thành thủ tục tại Việt Nam và chuyển tiền sang Myanmar). Như vậy đối với Myanmar bạn có thể thực hiện song song cả 2 thủ tục để giảm thời gian công việc.

A&S, có chức năng và sẵn sàng hỗ trợ các công việc liên quan đến đầu tư tại Myanmar bao gồm:

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục đầu tư ra nước ngoài;

– Hỗ trợ mở công ty tại Myanmar;

– Hỗ trợ đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng thương mại;

– Hỗ trợ các thủ tục có liên quan tại Ngân hàng Nhà nước; 

– Các công việc khác có liên quan đến công việc đầu tư ra nước ngoài hoặc các công việc khác theo yêu cầu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *