Xin xác nhận kiến thức về VSANTP tại Hà Nội

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đang là một vấn đề nóng trong thời gian gần đây, xin xác nhận kiến thức về VSANTP tại Hà Nội là một yêu cầu tối thiểu cho cá nhân, tổ chức kinh doanh tại Hà Nội liên quan đến thực phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Về thẩm quyền tổ chức học, thi và cấp giấy xác nhận kiến thực VSATTP bao gồm:

– Thẩm quyền cấp giấy xác nhận VSATTP của Bộ Y tế;

– Thẩm quyền cấp giấy xác nhận VSATTP của Bộ Công thương;

– Thẩm quyền cấp giấy xác nhận VSATTP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để xác định mình thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nào, liên hệ ngay với A&S để được hướng dẫn chi tiết.

Vậy hồ sơ đăng ký học và xin xác nhận kiến thực bao gồm những tài liệu gì?

Khi sử dụng dịch vụ của A&S bạn chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

– Danh sách cá nhân tham gia bao gồm chủ cơ sở và những người trực tiếp tham gia vào cơ sở.

Đơn đề nghị tập huấn kiến thức VSATTP sẽ do A&S chuẩn bị cho bạn.

Phạm vi dịch vụ của A&S đối với dịch vụ hỗ trợ xin xác nhận kiến thức VSATTP:

– Tư vấn thủ tục thực hiện;

– Hỗ trợ xin giấy xác nhận kiến thức;

– Tư vấn các vấn đề có liên quan như xin Cam kết VSATTP hoặc Giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP; Công bố sản phẩm…

– Tư vấn các vấn đề khác theo yêu cầu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *