Đăng ký sáng chế tại Ý

Đăng ký sáng chế tại Ý là điều rất quan trọng cho nhiều doanh nghiệp bởi lẽ Ý là một quốc gia có một nền kinh tế tiên tiến.

Có thể bạn quan tâm

Quốc gia này là quốc gia lớn thứ tám tính theo GDP danh nghĩa (thứ ba trong Liên minh châu Âu), lớn thứ tám tính theo của cải quốc gia và lớn thứ ba về dự trữ vàng của ngân hàng trung ương. Nó được xếp hạng cao về tuổi thọ, chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Đất nước này là một cường quốc và có một vai trò quan trọng trong các vấn đề kinh tế, quân sự, văn hóa và ngoại giao của khu vực và toàn cầu. Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Ý.

Bằng sáng chế tại Ý

Tại Ý, bằng sáng chế là quyền sở hữu tạm thời đối với một sáng chế do Chính phủ trao cho người được cấp bằng sáng chế. Trong thời hạn của bằng sáng chế, người nhận bằng sáng chế sẽ có quyền loại trừ các hành động của bên thứ ba liên quan đến đối tượng được bảo hộ, chẳng hạn như sản xuất, thương mại hóa, sử dụng và các hành động khác.

Bảo vệ sáng chế thông qua việc cấp bằng sáng chế có nghĩa là ngăn chặn việc khai thác trái phép sáng chế đó bởi các đối thủ cạnh tranh không tham gia cũng như không chịu chi phí nghiên cứu và phát triển của sáng chế đó.

Để được cấp bằng sáng chế ở quốc gia này, một sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Tuy nhiên, luật pháp của Ý quy định thời gian gia hạn về tính mới đến 6 tháng. Điều này có nghĩa là nếu đối tượng của đơn đăng ký sáng chế được bộc lộ công khai trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn thì đơn đó vẫn được coi là hợp lệ.

Việc tiết lộ có thể là do:

– Người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm của người đó trong chức danh;

– Một sự lạm dụng rõ ràng bởi một bên thứ ba liên quan đến người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm của họ.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Ý

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Ý bao gồm:

 • Yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (đơn đăng ký sáng chế);
 • Thông tin chi tiết về (các) người nộp đơn bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch,… của người nộp đơn và nhà sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của (những) người nộp đơn;
 • Bản sao của các sửa đổi (nếu có);
 • Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
 • Các tài liệu yêu cầu khác.

Để yêu cầu quyền ưu tiên, người nộp đơn cần nộp tài liệu ưu tiên trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc trong vòng 16 tháng kể từ ngày được ưu tiên sớm nhất.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Ý

Để có được bằng sáng chế tại Ý, người nộp đơn cần phải nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Ý.

TẠI Ý, quy trình đăng ký bằng sáng chế có một chút khác biệt so với quy trình đăng ký của các quốc gia khác.

Cụ thể, đơn xin cấp bằng sáng chế của Ý yêu cầu quyền ưu tiên chỉ trải qua quá trình thẩm định hình thức.

Tuy nhiên, đơn đăng ký sáng chế thông thường được nộp lần đầu tiên tại Ý (tức là nước không yêu cầu quyền ưu tiên) phải trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung như thường lệ.

Nếu không có sai sót nào được phát hiện trong quá trình thẩm định và tất cả các khoản phí đã được thanh toán đầy đủ, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn.

Bằng sáng chế tại Ý sẽ có hiệu lực trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để duy trì hiệu lực này, người nộp đơn cần phải trả phí duy trì hàng năm bắt đầu từ năm thứ 5.

Nếu trong một số trường hợp, phí duy trì đã đến hạn trong khi đơn đăng ký sáng chế vẫn đang chờ xét duyệt, chúng phải được thanh toán trong vòng 4 tháng kể từ ngày được cấp.

Tất cả các khoản phí duy trì hàng năm tiếp theo phải được thanh toán trước trước ngày cuối cùng của tháng có kỷ niệm ngày nộp đơn.

Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Ý quy định thời gian gia hạn là 6 tháng, trong đó phí thanh toán chậm có thể được thanh toán kèm theo một khoản phụ phí tương ứng. Có thể thanh toán phí theo phương thức tích lũy.

Trung bình mất 2,5 – 3 năm kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp bằng sáng chế tại Ý.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.