Đăng ký sáng chế tại Romania

Đăng ký sáng chế tại Romania – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Romania, và tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Romania. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Romania cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Romania chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Romania

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Romania yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên; tuy nhiên, có thể yêu cầu quyền ưu tiên trong vòng hai tháng sau thời hạn trên, khi thanh toán thêm một khoản phụ phí.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Romania

Ngôn ngữ chính thức của đơn đăng ký bằng sáng chế Romania là tiếng Rumani. Nếu đơn đăng ký được nộp với ngôn ngữ khác, bản dịch sang tiếng Rumani phải được cung cấp trong vòng hai tháng sau khi nộp đơn với khoản phí bổ sung là 100 Euro.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Romania:

  • tên và địa chỉ của người nộp đơn và đại diện cấp bằng sáng chế;
  • yêu cầu cấp bằng sáng chế;
  • Bản mô tả sáng chế, bản tóm tắt sáng chế;

Để xác nhận quyền ưu tiên, một bản sao của tài liệu ưu tiên phải được cung cấp trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên. Bản dịch sang tiếng Rumani là yêu cầu bắt buộc.

Không bắt buộc phải hợp pháp hóa chính thức Giấy ủy quyền. Tài liệu này phải được cung cấp cho Cơ quan sáng chế Romania đồng thời với việc nộp đơn, hoặc trong vòng bốn tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký bằng sáng chế Romania, hoặc trong vòng hai tháng kể từ ngày người nộp đơn được cơ quan sáng chế Romania thông báo liên quan đến việc nộp tài liệu còn thiếu.

Nếu người nộp đơn đăng ký sáng chế Romania không phải là nhà sáng chế thì cần phải cung cấp thêm chứng thư chuyển nhượng. Không cần hợp thức hóa hoặc công chứng tài liệu trên và có thể nộp tài liệu trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Romania

Việc thẩm định nội dung có thể được yêu cầu trong vòng 30 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Romania. Cũng có thể yêu cầu thẩm định nhanh, trong vòng 18 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Romania có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Phí cấp bằng phải được thanh toán trong vòng bốn tháng kể từ khi có quyết định cấp bằng độc quyền sáng chế tại Romania. Các khoản phí duy trì hằng năm phải được thanh toán trong vòng một năm kể từ ngày công bố của bằng sáng chế.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế phải thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Romania thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.