Đăng ký sáng chế tại Monaco

Đăng ký sáng chế tại Monaco – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Monaco, và tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Monaco. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Monaco cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Monaco chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Đăng Ký Sáng Chế Tại Monaco
Đăng Ký Sáng Chế Tại Monaco

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Monaco

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Monaco yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên; tuy nhiên, có thể khôi phục thời hạn trên nếu người nộp đơn có lý do chính đáng cho việc bỏ lỡ thời hạn trên và nộp đơn yêu cầu khôi phục thời hạn trong vòng hai tháng.

Việc tiết lộ sáng chế sẽ không ảnh hưởng đến tính mới, nếu hành động này xảy ra trong vòng sáu tháng trước ngày ưu tiên với lý do:

  • sự tiết lộ của người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm hợp pháp của người nộp đơn tại một cuộc triển lãm chính thức hoặc được chính thức công nhận (với điều kiện phải nộp chứng cứ tương ứng);
  • sự lạm dụng rõ ràng liên quan đến người nộp đơn hoặc người tiền nhiệm hợp pháp của người nộp đơn.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Monaco

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Monaco:

  • tên và địa chỉ của người nộp đơn và đại diện cấp bằng sáng chế;
  • yêu cầu cấp bằng sáng chế;
  • Bản mô tả sáng chế;
  • yêu cầu ưu tiên (nếu có).

Bản sao của tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Không cần thiết phải cung cấp Giấy ủy quyền nếu người nộp đơn được đại diện bởi luật sư sở hữu công nghiệp. Trong các trường hợp khác, phải nộp bản gốc Giấy ủy quyền chưa công chứng.

Nếu người nộp đơn không phải là nhà sáng chế hoặc nhà sáng chế duy nhất, thì cần phải nộp một văn bản chỉ định các nhà sáng chế với họ tên và địa chỉ của họ.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Monaco

Các đơn đăng ký ở Monaco chỉ được thẩm định hình thức. Tuy nhiên, việc tiến hành tra cứu (trong trường hợp không có quyền ưu tiên nào được yêu cầu) hoặc gửi báo cáo tra cứu là bắt buộc. Việc tra cứu phải được yêu cầu khi nộp đơn hoặc trong vòng một tháng kể từ ngày nộp đơn.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng sáng chế ở Monaco có hiệu lực trong hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn. Phí cấp bằng phải được thanh toán trong vòng 2 tháng kể từ khi có quyết định cấp bằng độc quyền sáng chế tại Monaco. Khoản phí duy trì hiệu lực bằng sáng chế đầu tiên được bao gồm trong lệ phí nộp đơn. Các khoản phí duy trì hằng năm được áp dụng cho cả đơn đăng ký đang chờ xử lý và bằng sáng chế được cấp.

Nếu quá trình đăng ký sáng chế diễn ra suôn sẻ, trung bình sẽ mất 2-3 năm để được cấp bằng sáng chế tại Monaco.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế phải thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Monaco thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *