Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế tại Ba Lan

Đăng ký sáng chế tại Ba Lan – Mọi công ty sở hữu bằng sáng chế và có ý định mở rộng kinh doanh tại thị trường Ba Lan hay tạo ra giá trị lâu dài cũng như tìm nhà đầu tư cho bằng sáng chế của họ hoặc cấp phép bằng sáng chế của họ trong tương lai nên sử dụng hệ thống bằng sáng chế của Ba Lan. Điều tối quan trọng đối với các doanh nghiệp là phải nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ba Lan cho các sáng chế, ngay cả khi việc ra mắt sản phẩm tương ứng trên thị trường Ba Lan chưa được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ba Lan

Đơn xin cấp bằng sáng chế yêu cầu quyền ưu tiên thông thường phải được nộp trong vòng 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Việc khôi phục thời hạn này là không thể xảy ra.

Yêu cầu hồ sơ đăng ký sáng chế tại Ba Lan

Ngôn ngữ chính thức của đơn xin cấp bằng sáng chế Ba Lan là tiếng Ba Lan. Đơn đăng ký có thể được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và bản dịch sang tiếng Ba Lan phải được gửi theo yêu cầu của Văn phòng sáng chế trong thời hạn do Văn phòng Sáng chế quy định.

Cần phải cung cấp những thông tin, tài liệu sau trong hồ sơ đăng ký sáng chế tại Ba Lan:

  • yêu cầu cấp bằng sáng chế có tên sáng chế và thông tin người nộp đơn;
  • bằng chứng về việc thanh toán phí nộp đơn.
  • bản mô tả sáng chế
  • yêu cầu bảo hộ bằng sáng chế, bản tóm tắt, tên của sáng chế và các bản vẽ nếu được yêu cầu

Tài liệu ưu tiên phải được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Ba Lan. Nếu tài liệu ưu tiên không được soạn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức hoặc tiếng Nga, bản dịch có chứng thực của tài liệu đó phải đi kèm với tài liệu.

Việc hợp pháp hóa chính thức giấy ủy quyền (POA) là không cần thiết. POA có thể được gửi trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu người nộp đơn là pháp nhân, cần phải cung cấp cho Văn phòng Sáng chế Ba Lan bản trích dẫn từ Cơ quan đăng ký thương mại chứng nhận người ký POA được ủy quyền hợp lệ để thay mặt cho công ty nộp đơn đăng ký sáng chế.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Ba Lan

Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký bằng sáng chế của Ba Lan được bắt đầu tự động.

Thời gian gia hạn tính mới tại Ba Lan kéo dài sáu tháng trước ngày nộp đơn, với điều kiện rằng việc tiết lộ là bất lợi và được thực hiện bởi một bên thứ ba. Trước đây, thời gian gia hạn tính mới không được quy định đối với đơn đăng ký sáng chế trong luật SHTT của Ba Lan.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn bằng sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực 20 năm kể từ ngày nộp đơn tại Ba Lan. Phí chính thức để cấp và công bố bằng sáng chế cũng như phí duy trì hàng năm bắt đầu từ năm đầu tiên phải được thanh toán trong vòng 3 tháng kể từ khi ban hành Thông báo về việc cấp bằng. Phí duy trì hàng năm tiếp theo được thanh toán trước trước ngày ngày nộp đơn hàng năm. Có thể thanh toán chậm trong vòng 6 tháng sau ngày đến hạn với điều kiện phải trả phụ phí 30%.

Đại diện bởi một luật sư sáng chế

Người nộp đơn quốc tế đăng ký sáng chế tại Ba Lan nên thực hiện tra cứu bằng sáng chế tại Ba Lan thông qua một công ty luật, một luật sư về bằng sáng chế có kinh nghiệm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *