Các lưu ý pháp lý đối với việc đăng ký sáng chế tại Algeria

Đăng ký sáng chế tại Algeria là điều mà các doanh nghiệp mở rộng hoặc có ý định mở rộng tại đây cần phải quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Algeria là một cường quốc khu vực ở Bắc Phi và là một cường quốc tầm trung trong các vấn đề toàn cầu. Algeria có Chỉ số Phát triển Con người cao nhất trong tất cả các quốc gia châu Phi không phải là đảo quốc và là một trong những nền kinh tế lớn nhất trên lục địa này, chủ yếu dựa vào xuất khẩu năng lượng.

Algeria có trữ lượng dầu lớn thứ mười sáu thế giới và trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ chín. Theo đó, nhiều doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường này và một trong những bước chuẩn bị quan trọng nhất mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi mở rộng sang quốc gia này là tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế tại Algeria.

Bằng sáng chế tại Algeria

Bằng sáng chế tại Algeria là một loại quyền sở hữu trí tuệ cho phép chủ sở hữu của nó có quyền không cho người khác chế tạo, sử dụng hoặc bán một sáng chế trong một khoảng thời gian giới hạn vài năm để đổi lấy việc công bố thông tin về sáng chế đó.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Algeria

Các tài liệu cần thiết để đăng ký sáng chế tại Algeria bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn xin cấp bằng sáng chế;
 • Mô tả sáng chế;
 • Tuyên bố chứng minh quyền của người nộp đơn đối với sáng chế;
 • Bản sao có chứng thực của Giấy tờ ưu tiên;
 • Giấy ủy quyền gốc được ký đơn giản;
 • Bản dịch tiếng Pháp hoặc tiếng Ả Rập đã được xác minh của các tài liệu cần thiết;
 • Các tài liệu khác.

Yêu cầu về tính mới

Theo luật Algeria, thời gian cho phép tiết lộ tính mới đối với sáng chế là 12 tháng trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu người nộp đơn tiết lộ thông tin về sáng chế hoặc do sự lạm dụng của bên thứ ba đối với người nộp đơn trong việc tiết lộ thông tin về sáng chế.

Điều này nghĩa là nếu trong vòng 12 tháng từ ngày sáng chế được công bố trong công chúng bởi bất kì bên nào mà người nộp đơn nộp đơn đăng ký sáng chế thì đơn đó sẽ vẫn hợp lệ.

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Algeria

Để có được bằng sáng chế tại Algeria, người nộp đơn cần nộp đơn đăng ký sáng chế của họ cho Văn phòng SHTT của Algeria.

Đơn có thể được nộp bằng tiếng Pháp và tiếng Ả Rập. Nếu đơn được nộp bằng tiếng Pháp, Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Algeria sẽ yêu cầu một bản dịch sang tiếng Ả Rập. Người nộp đơn và/hoặc đại diện của họ phải trả lời và nộp các tài liệu cần thiết trong vòng 60 ngày kể từ ngày được yêu cầu.

Thư từ trao đổi giữa Văn phòng và người nộp đơn chỉ được thực hiện bằng tiếng Pháp.

Theo luật SHTT của Algeria, các đơn đăng ký sáng chế chỉ phải qua quá trình thẩm định về hình thức. Tuy nhiên, Báo cáo Tra cứu Quốc tế (nếu có) sẽ được Văn phòng Sáng chế Algeria xem xét.

Lưu ý:

Thông thường, toàn bộ quá trình đăng ký sáng chế tại Algeria sẽ mất khoảng 5 năm để hoàn thành. Thời hạn này có thể kéo dài hoặc giảm bớt tùy theo tình trạng tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Algeria, ví dụ như số đơn đang chờ xử lý tại Cục,…

Thời hạn hiệu lực bằng sáng chế

Nếu không có sai sót nào được phát hiện trong thời gian thẩm định, bằng sáng chế sẽ được cấp cho người nộp đơn.

Bằng sáng chế sẽ có thời hạn hiệu lực là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Người được cấp bằng sáng chế cần duy trì thời hạn hiệu lực hàng năm bằng cách trả phí theo quy định.

Phí duy trì hiệu lực hàng năm phải được thanh toán kể từ ngày nộp đơn. Nếu người được cấp bằng sáng chế bỏ lỡ thời hạn trả phí, họ vẫn có thể nộp phí duy trì trong thời gian 6 tháng sau deadline duy trì hiệu lực sáng chế tại Algeria cùng với một khoản tiền phạt.

Theo Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT), bằng sáng chế có giá trị trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn quốc tế.

Giống như nộp đơn đăng ký sáng chế tại Algeria theo con đường nộp đơn quốc gia, bằng sáng chế có được thông qua PCT cũng cần phí duy trì hàng năm.

Phí duy trì hiệu lực hàng năm phải được thanh toán kể từ ngày nộp đơn quốc tế. Nếu người được cấp bằng sáng chế bỏ lỡ thời hạn, họ vẫn có thể nộp phí duy trì trong thời gian 6 tháng sau hạn nộp phí duy trì cùng với một khoản tiền phạt trả chậm.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *