Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế quốc tế

Hiện nay, với sự phát triển ngày càng nhanh của kinh tế- xã hội, nhu cầu về kinh doanh tới thị trường ngoài nước cũng ngày càng lớn. Điều này đã dẫn đến nhu cầu của việc đăng ký sáng chế quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho độc giả thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký sáng chế theo Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp

Khi nộp đơn theo cách này, người nộp đơn sẽ được hưởng quyền ưu tiên trong 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên khi nộp đơn tại một trong các nước là thành viên của Liên minh.

Thủ tục đăng ký sáng chế sẽ phụ thuộc vào quốc gia nộp đơn đăng ký.

Đăng ký sáng chế theo Đơn quốc tế (Theo Hiệp ước PCT)

Hồ sơ đăng ký sáng chế quốc tế bao gồm các loại:

Đơn PCT có nguồn gốc tại Việt Nam (1)

 • 03 Tờ khai đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam (Tiếng Anh);
 • 02 Bản mô tả (Kèm hình nếu có);
 • 02 Bản Yêu cầu bảo hộ;
 • Giấy ủy quyền (nếu cần);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đơn PCT có chỉ định Việt Nam (2)

 • 02 Tờ khai đăng ký sáng chế quốc tế (Theo mẫu 01-SC quy định tại Phụ lục A của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);
 • Bản sao đơn quốc tế (Nếu người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế);
 • 01 bản dịch Tiếng Việt của bản mô tả và bản tóm tắt trong đơn quốc tế;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Giấy ủy quyền.

Đơn PCT có chọn Việt Nam (3)

 • 02 Tờ khai đăng ký sáng chế (theo Mẫu 01-SC quy định tại Phụ lục A của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);
 • 01 Bản dịch tiếng Việt của bản mô tả và bản tóm tắt trong đơn quốc tế;
 • 01 Bản dịch tiếng Việt của các phụ lục báo cáo thẩm định sơ bộ quốc tế;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí
 • Giấy ủy quyền (Nếu cần).

Thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế

Đối với Đơn PCT có chỉ định Việt Nam (2) và Đơn PCT có chọn Việt Nam (3), thủ tục đăng ký sáng chế quốc tế như sau

 • Nộp đơn quốc tế: Chủ sở hữu sáng chế có thể nộp trực tiếp tại văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ hoặc gửi thông qua đường bưu điện.
 • Xử lý đơn quốc tế: Kể từ ngày đầu tiên của tháng thứ ba mươi hai kể từ ngày ưu tiên, nếu người nộp đơn không có văn bản yêu cầu vào giai đoạn quốc gia sớm hơn các thời hạn nêu trên, đơn sẽ bắt đầu được xử lý.
 • Thẩm định đơn: Đơn quốc tế được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường. Đơn quốc tế sẽ được thẩm định trước thời hạn quy định tại điểm 27.7.b phù hợp với quy định tại Điều 23(2) của Hiệp ước.

Đối với Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam (1), thủ tục đăng ký quốc tế sáng chế như sau

 • Nộp đơn quốc tế: Chủ sở hữu sáng chế có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến Cục Sở hữu trí tuệ hay Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.
 • Tra cứu quốc tế: Đối với các đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam, các cơ quan tra cứu quốc tế và các cơ quan xét nghiệm sơ bộ quốc tế có thẩm quyền là các cơ quan sáng chế, cơ quan sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ của Úc, Áo, Liên bang Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc và Cơ quan Sáng chế châu Âu.
 • Công bố đơn: Đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam được công bố trên Công báo của PCT (PCT Gazette).
 • Thẩm định sơ bộ đơn quốc tế: Mục đích: đưa ra ý kiến sơ bộ và không ràng buộc về sáng chế yêu cầu bảo hộ trong đơn có đáp ứng các yêu cầu bảo hộ hay không. Sau đó, Cơ quan thẩm định lập báo cáo thẩm định sơ bộ và gửi cho Văn phòng quốc tế.
 • Xử lý dơn quốc tế: Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn quốc tế được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại quốc gia sở tại.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *