Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Những thông tin mới nhất về đăng ký sáng chế ở Oman năm 2021

Đăng ký sáng chế ở Oman bao gồm những thủ tục gì? Hồ sơ đăng ký sáng chế ở Oman cần đảm bảo đầy đủ những tài liệu cần thiết nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về đăng ký sáng chế ở Oman giúp phần nào giải đáp các thắc mắc mà người nộp đơn thường gặp phải khi chuẩn bị đăng ký sáng chế ở Oman.

Bằng độc quyền sáng chế là sự trao quyền tài sản do Chính phủ trao cho một nhà sáng chế nhằm loại trừ người khác chế tạo, sử dụng, chào bán hoặc bán sáng chế tại một quốc gia hoặc nhập khẩu sáng chế vào một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Để được cấp bằng sáng chế, một sáng chế phải mới, sáng tạo và có thể áp dụng công nghiệp. Sau khi được cấp bằng sáng chế, nếu không có sự cho phép của tác giả sáng chế thì một sáng chế không thể được sử dụng, sản xuất, nhân bản hoặc bán. Quyền sáng chế có thể được thực thi tại tòa án chống lại bên thứ ba vi phạm sử dụng sáng chế mà không được phép của người sáng chế hoặc người mang quyền sở hữu.

Thủ tục đăng ký sáng chế ở Oman

Sau khi đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế được nộp, đơn sẽ được kiểm tra về việc tuân thủ các thủ tục và khả năng cấp bằng sáng chế được quy định theo Luật Sáng chế bao gồm tính mới, tính sáng tạo và ứng dụng công nghiệp và nếu đơn đăng ký được hoàn thành với các yêu cầu, Cơ quan đăng ký sẽ công bố sáng chế trên Công báo.

Trong vòng một trăm hai mươi (120) ngày kể từ ngày đăng Công báo về thông báo yêu cầu kiểm tra nội dung, bất kỳ bên quan tâm nào có thể nộp cho Cơ quan đăng ký thông tin liên quan đến khả năng cấp bằng sáng chế cũng như các bằng chứng liên quan.

dang ky sang che o oman
Đăng ký sáng chế ở Oman

Trường hợp Cơ quan đăng ký cho rằng ứng dụng tuân thủ tất cả các điều kiện thì sẽ cấp bằng sáng chế. Nếu không, cơ quan đăng ký sẽ từ chối đơn và thông báo cho người nộp đơn.

Thời hạn bảo hộ Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm. Yêu cầu quyền ưu tiên theo Công ước Paris trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên. Đối với đơn đăng ký sáng chế quốc tế tại Oman cần được nộp trong vòng 30 tháng kể từ ngày nộp đơn ưu tiên.

Các yêu cầu để nộp đơn đăng ký sáng chế ở Oman

Để nộp đơn đăng ký sáng chế ở Oman, người đăng ký cần chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

1. Giấy ủy quyền được công chứng và hợp pháp hóa tại Lãnh sự quán Oman hoặc Apostille.

2. Bản sao có chứng thực (hoặc công chứng) Giấy chứng nhận thành lập của người nộp đơn (kèm bản dịch tiếng Ả Rập).

3. Bản sao có chứng thực giấy tờ ưu tiên.

4. Bản sao hợp pháp hóa Chứng thư chuyển nhượng từ (các) nhà phát minh, với bản dịch tiếng Ả Rập hoặc Apostille.

5. Tóm tắt của phát minh bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

6. Đặc tả kỹ thuật của sáng chế bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập

7. Bản sao của ấn phẩm PCT, với bản dịch tiếng Ả Rập nếu nó được xuất bản.

Theo Luật Oman, người nộp đơn đăng ký sáng chế ở Oman phải nộp các tài liệu này ngay lập tức cùng với đơn đăng ký gồm:

1. Tóm tắt của phát minh bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

2. Đặc tả kỹ thuật của sáng chế bằng tiếng Anh.

3. Bản sao của công bố PCT,

4. Bản sao có chứng thực của giấy tờ ưu tiên.

Luật Oman đưa ra hai tháng kể từ ngày nộp đơn để nộp Giấy ủy quyền. Ba tháng kể từ ngày nộp đơn để nộp các tài liệu này:

1. Bản sao có chứng thực (hoặc công chứng) Giấy chứng nhận thành lập của người nộp đơn (kèm bản dịch tiếng Ả Rập)

2. Bản sao hợp pháp hóa Chứng thư chuyển nhượng từ (các) nhà phát minh, với bản dịch tiếng Ả Rập.

3. Đặc tả kỹ thuật của sáng chế bằng tiếng Ả Rập

Phí hàng năm: Sáu tháng kèm theo tiền phạt phải được thanh toán vào ngày kỷ niệm ngày nộp đơn bằng sáng chế với thời gian gia hạn là ba tháng mà không bị phạt tiền có thể kéo dài thêm ba tháng kèm theo tiền phạt. Việc thanh toán niên kim phải được trả trước hạn vào bất kỳ lúc nào và trong bất kỳ số năm nào.

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *