Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Những thông tin mới nhất về đăng ký sáng chế ở Nepal năm 2021

Đăng ký sáng chế ở Nepal cần có đơn đăng ký yêu cầu quyền ưu tiên công ước ở Nepal do Nepal đã phê chuẩn Công ước năm 2001. Đơn Thông thường phải được thực hiện trong vòng 12 tháng kê từ ngày ưu tiên sớm nhất.

Yêu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế ở Nepal

Đơn đăng ký sáng chế ở Nepal gồm các tài liệu cần thiết sau đây:

1. Đơn đăng ký sáng chế ở Nepal được thực hiện với sự có mặt của hai nhân chứng. (có thể nộp sau).

2. Giây ủy quyền được thực hiện với sự có mặt của hai nhân chứng. (Có thể nộp sau này).

3. Bản sao có công chứng của thông số kỹ thuật hoàn chỉnh bao gồm các yêu cầu (bằng tiếng Anh).

4. Bản sao có công chứng / chứng thực của Biên lai nộp hồ sơ hoặc đơn bằng tiếng Anh trong trường hợp Yêu cầu ưu tiên.

5. Bản sao có công chứng / chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký của nước mình bằng tiếng Anh

Dang Ky Sang Che O Nepal
Đăng ký sáng chế ở Nepal

Các loại đơn đăng ký sáng chế ở Nepal

Các loại đơn đăng ký sáng chế sau đây có thể được nộp ở Nepal:

Đơn đăng ký thông thường: Đơn đăng ký sáng chế đầu tiên được nộp tại Văn phòng sáng chế mà không yêu cầu quyền ưu tiên từ bất kỳ đơn đăng ký sáng chế nào hoặc không có bất kỳ tham chiếu hay bất kỳ đơn nào khác đang được xử lý tại văn phòng được gọi là đơn đăng ký thông thường

Đơn đăng ký công ước: Nepal trở thành thành viên của Công ước Paris có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2001. Do đó, người nộp đơn muốn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Nepal yêu cầu quyền ưu tiên từ một hoặc nhiều quốc gia công ước dựa trên cùng một sáng chế.

Các giai đoạn truy tố bằng sáng chế khi đăng ký sáng chế ở Nepal

Các giai đoạn truy tố bằng sáng chế ở Nepal gồm:

1. Nộp đơn đăng ký sáng chế ở Nepal

2. Kiểm tra chính thức đề xác định xem ứng dụng có đáp ứng các yêu cầu cần thiết về thủ tục và hình thức hay không

3. Thư mời đính chính những trường hợp thiếu tài liệu cân thiết hoặc yêu cầu chình sửa.

4. Kiểm tra nội dung để kiếm tra xem sáng chế có phải là mới, liên quan đến bước sáng chế và có khả năng áp dụng công nghiệp hay không và các yêu cầu khác theo Luật Sáng chế của Nepal

5. Thông báo về lý do từ chối, nếu sáng chế không đáp ứng các yêu câu cơ bản

6. Phản hồi thông báo từ chối

7. Chấp nhận đơn đăng ký

8. Thanh toán phí đăng ký.

9. Cấp bằng sáng chế.

Công bố Bằng sáng chế đã đăng ký sáng chế ở Nepal

Bằng sáng chế đã đăng ký sáng chế ở Nepal sẽ được công bố trừ khi sáng chế được coi là phù hợp để giữ bí mật vì lợi ích quốc gia . Sau khi Công bố , bất kỳ ai cũng có thể nhận được bản sao của Văn bản Sáng chế với việc thanh toán lệ phí theo quy định.

Khiếu nại/Phản đối Bằng sáng chế đã đăng ký sáng chế ở Nepal

Bất kỳ Khiếu nại / Phản đối nào đối với Bằng sáng chế đã đăng ký sáng chế ở Nepal đều có thể được thực hiện trong vòng ba mươi lăm ( 35 ) ngày kể từ ngày Bằng sáng chế đã đăng ký sáng chế ở Nepal được nhìn thấy hoặc bản sao của tài liệu Bằng sáng chế đó .

Thời hạn và gia hạn bằng sáng chế khi đăng ký sáng chế ở Nepal

Thời hạn của Bằng sáng chế là bảy ( 7 ) năm và có thể được gia hạn thêm cho hai điều khoản bảy ( 7 ) năm mỗi lần . Do đó Nepal cho phép thời hạn Bằng sáng chế là 21 năm .

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *