Những thông tin cần biết về đăng ký sáng chế ở Hungary năm 2021

Đăng ký sáng chế ở Hungary mất bao nhiêu lâu? Hồ sơ đăng ký sáng chế ở Hungary cần chuẩn bị những tài liệu cần thiết gì? Có những lưu ý gì khi đăng ký sáng chế ở Hungary? Bài viết dưới đây sẽ sung cấp các thông tin cần thiết về đăng ký sáng chế ở hungary giúp người nộp đơn có thể thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục đăng ký sáng chế ở Hungary.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở Hungary

Ngôn ngữ chính thức của thủ tục tố tụng tụng tại Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hungary là tiếng Hungary. Có thể nộp đơn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác, tuy nhiên, bản dịch tiếng Hungary phải được cung cấp trong vòng 4 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp bằng tiếng Anh, thời hạn nộp bản dịch tiếng Hungary là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc 16 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Để biết ngày nộp đơn, cần phải cung cấp cho Cơ quan Sáng chế Hungary những thông tin sau:

– Yêu cầu cấp bằng sáng chế bằng tiếng Hungary;

– Chi tiết và thông tin liên hệ của người nộp đơn bằng tiếng Hungary;

– Mô tả chi tiết;

– Đơn ưu tiên

Bản sao có chứng thực của Giấy tờ ưu tiên cùng với bản dịch tiếng Hungary của nó phải được nộp trong vòng 2 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Hungary hoặc trong vòng 16 tháng kể từ ngày ưu tiên.

Giấy ủy quyền có chữ ký đơn giản phải được nộp trong thời hạn do Văn phòng cấp bằng sáng chế Hungary quy định.

Nếu người nộp đơn đăng ký sáng chế ở Hungary không phải là nhà sáng chế, Chứng thư chuyển nhượng phải được nộp trong thời hạn do Cơ quan cấp bằng sáng chế Hungary quy định.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Hungary: Thời hạn nộp đơn yêu cầu quyền ưu tiên thông thường ở Hungary là 12 tháng được tính từ ngày yêu cầu quyền ưu tiên sớm nhất.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế ở Hungary

Đơn xin cấp bằng sáng chế ở Hungary trải qua quá trình thẩm định nội dung. Nếu đơn đăng ký sáng chế ở Hungary tuân thủ các yêu cầu cần thiết, Văn phòng Sáng chế Hungary sẽ cung cấp ngày nộp đơn và tiến hành Tìm kiếm Tính mới. Việc kiểm tra nội dung có thể được yêu cầu tại thời điểm nộp đơn hoặc chậm nhất là trong vòng 10 tháng sau ngày nộp đơn.

Thời gian gia hạn mới

Thời gian gia hạn tính mới ở Hungary là 6 tháng trước ngày nộp đơn nếu việc tiết lộ xảy ra:

– Do lạm dụng quyền của người nộp đơn hoặc những người tiền nhiệm của họ trong chức danh;

– Do người nộp đơn hoặc những người tiền nhiệm của họ có chức danh đã trưng bày sáng chế tại một cuộc triển lãm được Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hungary chính thức công nhận.

Dang Ky Sang Che O Hungary
Đăng ký sáng chế ở Hungary

Cấp bằng sáng chế, thời hạn hiệu lực và phí duy trì

Thời gian của thủ tục đăng ký: Trong trường hợp thủ tục đăng ký suôn sẻ, thời gian trung bình để nhận được bằng sáng chế ở Hungary là 3 năm kể từ ngày nộp đơn.

Sau khi quyết định cấp bằng sáng chế, Cơ quan Sáng chế Hungary sẽ gửi văn bản mô tả, yêu cầu và bản vẽ cho người nộp đơn. Người nộp đơn có ba tháng để xác nhận văn bản hoặc đề xuất sửa đổi. Phí cấp bằng sẽ được thanh toán trong khoảng thời gian 3 tháng nói trên.

Bằng sáng chế ở Hungary có giá trị trong vòng 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì hàng năm đầu tiên sẽ đến hạn nộp phí vào ngày nộp đơn; tất cả các khoản phí hàng năm tiếp theo phải được thanh toán trước trước ngày đến hạn.

Ngày đến hạn thanh toán niên kim là ngày kỷ niệm ngày nộp đơn. Các khoản phí hàng năm đến hạn trước khi công bố đơn phải trả trong thời gian gia hạn 6 tháng kể từ ngày công bố. Các niên kim sau trợ cấp cũng có thể được thanh toán trong thời gian ân hạn 6 tháng kể từ ngày đến hạn. Các khoản tiền hàng năm được thanh toán trong ba tháng đầu tiên của thời gian ân hạn không phải chịu bất kỳ khoản phụ phí nào. Từ tháng thứ tư, phụ thu 50%.

Mô hình tiện ích

Bất kỳ giải pháp nào liên quan đến cấu hình hoặc cấu trúc của một bài báo hoặc sự sắp xếp các bộ phận của chúng có thể được đăng ký làm mô hình hữu ích ở Hungary nếu nó là mới, có thể áp dụng công nghiệp và liên quan đến một bước phát minh. Các mô hình tiện ích ở Hungary phải được kiểm tra chính thức và nội dung, tuy nhiên, chúng không được kiểm tra về tính mới và bước phát minh. Thời hạn bảo hộ đối với mô hình tiện ích ở Hungary là 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *