Đăng ký sáng chế ở Bungari

Đăng ký sáng chế ở Bungari cần chuẩn bị những tài liệu nào? Đăng ký sáng chế ở Bungari mất bao lâu?… Đây là những câu hỏi thường gặp khi cá nhân hay tổ chức làm thủ tục đăng ký sáng chế ở Bungari. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về đăng ký sáng chế ở Bungari giúp chủ đơn phần nào nắm được các kiến thức cơ bản trước khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế ở Bungari.

Có thể bạn quan tâm

Hồ sơ đăng ký sáng chế ở Bungari

Để có ngày nộp đơn, đơn đăng ký sáng chế ở Bungari phảichuẩn bị các tài liệu sau đây:

– Yêu cầu cấp bằng sáng chế có tên sáng chế và giấy tờ tùy than của người nộp đơn bằng tiếng Bungari;

– Mô tả sáng chế mô tả ít nhất một bản chất.

Ngôn ngữ chính thức là tiếng Bungari. Nếu đơn đăng ký sáng chế được nộp bằng bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào khác, bản dịch sang tiếng Bungari phải được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn này không được gia hạn.

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Bungari yêu cầu quyền ưu tiên thông thường là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Việc kéo dài thời hạn này không được quy định.

Tài liệu ưu tiên

Quyền ưu tiên có thể được yêu cầu trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn. Tài liệu ưu tiên phải được nộp trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký sáng chế ở Bulgaria. Bản dịch sang tiếng Bungari phải được cung cấp theo yêu cầu của BPO.

Yêu cầu về giấy ủy quyền (POA)

Việc hợp pháp hóa lãnh sự không bắt buộc đối với việc đăng ký sáng chế ở Bungari. Bản sao giấy ủy quyền có chữ ký và đóng dấu có thể được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Dang Ky Sang Che O Bungari
Đăng ký sáng chế ở Bungari

Yêu cầu kiểm tra nội dung

Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế ở Bungari cần được yêu cầu trong vòng 13 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế ở Bungari hoặc, nếu quyền ưu tiên được yêu cầu, kể từ ngày ưu tiên.

Thời gian ân hạn mới

Đơn xin cấp bằng sáng chế của Bungari có thể được nộp trong vòng sáu tháng sau khi được tiết lộ tại một cuộc triển lãm được công nhận chính thức.

Cấp bằng, thời hạn hiệu lực và phí duy trì 

Bằng sáng chế ở Bungari có giá trị trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì hàng năm phải trả hàng năm bắt đầu từ lần đầu tiên và phải được thanh toán trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được Thông báo chấp thuận cùng với phí cấp và xuất bản.

Tất cả các khoản phí hàng năm tiếp theo phải được thanh toán trước không muộn hơn ngày cuối cùng của tháng khi kỷ niệm ngày nộp đơn xảy ra. Thanh toán không được thực hiện quá 12 tháng trước ngày kỷ niệm ngày nộp đơn. Có thể trả chậm niên kim trong vòng 6 tháng kể từ ngày đến hạn cùng với một khoản phụ phí tương ứng. Không thể trả niên kim theo cách tích lũy.

Đại diện bởi một luật sư bằng sáng chế

Người nộp đơn nước ngoài phải thực hiện việc truy tố bằng sáng chế tại Bulgaria thông qua một đại lý, một luật sư đã đăng ký bằng sáng chế của Bulgaria.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *