Những điều cần biết về đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha mới nhất

Đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha cần chuẩn bị những tài liệu nào? Đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha mất bao lâu?… Đây là những câu hỏi thường gặp khi cá nhân hay tổ chức làm thủ tục đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha giúp chủ đơn phần nào nắm được các kiến thức cơ bản trước khi tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu nộp hồ sơ ở Bồ Đào Nha

Ngôn ngữ chính thức của thủ tục tố tụng trước Văn phòng Sở hữu Công nghiệp Bồ Đào Nha (INPI) là tiếng Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ban đầu có thể nộp đơn bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Bồ Đào Nha của các tài liệu này cần phải được gửi trong vòng một tháng kể từ khi có thông báo tương ứng từ Văn phòng, với điều kiện phải trả thêm phí.

Để có ngày nộp đơn, đơn đăng ký sáng chế ở Bồ Đâò Nha cần phải chuẩn bị các tài liệu cần thiết sau đây:

– Tên người nộp đơn hoặc tên công ty, địa chỉ và quốc tịch của (những) người nộp đơn và (những) nhà sáng chế;

– Chỉ dẫn về số, ngày và quốc gia ưu tiên (nếu có) ;

– Văn bản ứng dụng (tiêu đề, mô tả, yêu cầu, bản tóm tắt và bản vẽ) bằng tiếng Bồ Đào Nha hoặc tiếng Anh.

Thông thường, Văn phòng Sở hữu Công nghiệp Bồ Đào Nha (INPI) không yêu cầu nộp Hồ sơ ưu tiên . Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, Văn phòng có thể yêu cầu nộp bản sao có chứng thực của tài liệu ưu tiên và bản dịch sang tiếng Bồ Đào Nha.

Các Giấy uỷ quyền không cần thiết nếu đơn được nộp thông qua một luật sư bằng sáng chế đăng ký Bồ Đào Nha.

Trong trường hợp người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế, chỉ định tên và địa chỉ của tác giả sáng chế là đủ và nêu rõ cách thức mà người nộp đơn có được quyền đối với bằng sáng chế. Không cần Chứng thư Chuyển nhượng .

Thời hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên. Có thể khôi phục thời hạn này trong vòng hai tháng sau khi hết thời hạn 12 tháng, với điều kiện phải nộp bằng chứng về việc chăm sóc thích đáng.

Thời gian trung bình từ khi nộp đơn đến khi được cấp bằng sáng chế ở Bồ Đào Nha là 2-3 năm.

Thẩm định đơn đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha

Đơn xin đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha phải được thẩm định về hình thức và nội dung. Thẩm định nội dung được bắt đầu tự động. Không có yêu cầu đặc biệt cần được thực hiện.

Thời gian ân hạn mới

Thời gian gia hạn nộp đơn đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha là sáu tháng kể từ ngày tiết lộ với điều kiện việc tiết lộ đó diễn ra tại một triển lãm quốc tế chính thức hoặc được công nhận chính thức hoặc do có sự lạm dụng rõ ràng liên quan đến nhà sáng chế hoặc người kế nhiệm quyền sở hữu của họ. Phải nộp giấy chứng nhận xác nhận tham gia triển lãm.

Cấp bằng, thời hạn hiệu lực và phí duy trì bằng sáng chế ở Bồ Đào Nha

Bằng sáng chế ở Bồ Đào Nha có giá trị trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Phí cấp giấy chứng nhận cần được trả để có bằng sáng chế của Bồ Đào Nha, số tiền phí cấp tùy thuộc vào loại giấy chứng nhận – giấy hoặc điện tử. Phí hàng năm sẽ đến hạn bắt đầu từ năm thứ ba kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

Hai khoản phí hàng năm đầu tiên được bao gồm trong phí nộp đơn. Việc giảm giá 100% cho phí hàng năm thứ ba và thứ tư được cung cấp bởi Văn phòng Sáng chế Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, người nộp đơn phải cho Văn phòng biết rằng bằng sáng chế nên được gia hạn cho năm thứ ba và thứ tư. Tất cả các khoản phí hàng năm tiếp theo phải được thanh toán trong vòng sáu tháng trước ngày kỷ niệm ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

Dang Ky Sang Che O Bo Dao Nha
Đăng ký sáng chế ở Bồ Đào Nha

Mô hình tiện ích

Ở Bồ Đào Nha, có thể bảo hộ một sáng chế như một mô hình hữu ích. Sáng chế phải mới, có thể áp dụng công nghiệp và có tính sáng tạo. Thời hạn hiệu lực tối đa của một mô hình tiện ích là 10 năm. Thời hạn bảo hộ ban đầu là 6 năm.

Đại diện bởi một luật sư về bằng sáng chế

Đối với những người nộp đơn nước ngoài, nên chỉ định một luật sư đã đăng ký bằng sáng chế của Bồ Đào Nha để thực hiện việc truy tố bằng sáng chế ở Bồ Đào Nha.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.