Tra cứu đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì? Tra cứu đăng ký kiểu dáng công nghiệp có tác dụng gì với người nộp đơn và việc tra cứu đăng ký kiểu dáng được tiến hành như thế nào

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu đăng ký kiểu dáng được hiểu là việc tra cứu trước khi nộp đơn đăng ký. Sau khi tra cứu, kết quả tra cứu sẽ cho thấy kiểu dáng công nghiệp của bạn có trùng hoặc tương tự với kiểu dáng công nghiệp của bên nào khác đã đăng ký tại Việt Nam cho cùng loại sản phẩm hay không.

Tra cứu hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Kiểu dáng công nghiệp là thành quả đầu tư của doanh nghiệp, có nghĩa là doanh nghiệp phải đầu tư tài chính, nhân lực vào quá trình thiết kế và cần phải đăng ký sở hữu trí tuệ cho tài sản của mình.

Kết quả tra cứu sẽ được gửi đến doanh nghiệp trong 02 -03 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Tài liệu tiến hành tra cứu là bộ ảnh mẫu kiểu dáng sản phẩm cần tra cứu để chúng tôi thành lập bộ hồ sơ tra cứu kiểu dáng công nghiệp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *