Phân biệt chấm dứt và hủy bỏ văn bằng bảo hộ

Trên thực tế, khi có một số căn cứ xảy ra như : Chủ văn bằng bảo hộ không còn muốn sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ trên thực tế. Hoặc điều kiện sử dụng thay đổi hay có hành vi trái pháp luật xảy ra. Văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ. Vậy trong trường hợp nào thì văn bằng bị chấm dứt ? Trong trường hợp nào văn bằng bị hủy bỏ ? Bài viết phân biệt chấm dứt và hủy bỏ văn bằng bảo hộ

Có thể bạn quan tâm

Căn cứ pháp lí Chấm dứt : Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ Hủy bỏ : Điều 96 Luật sở hữu trí tuệ
Căn cứ, cơ sở Ý chỉ của chủ văn bằng bảo hộ một cách chủ quan

Yếu tố khách quan điều kiện địa lí thay đổi không xuất phát từ hành vi trái Pháp luật của các chủ thể

Hành vi trái pháp luật hoặc có lỗi của người nộp đơn, cơ quan thẩm định đơn
Hệ quả Giấy chứng nhận vẫn có hiệu lực kể từ thời điểm được cấp cho đến khi có quyết định chấm dứt hiệu lực.

Mọi giao dịch liên quan đến giấy chứng nhận vẫn hợp pháp

Giấy chứng nhận sẽ bị mất hiệu lực kể từ thời điểm cấp văn bằng.

Mọi giao dịch liên quan đến giấy chứng nhận đều bị coi là vô hiệu

Thời hiệu yêu cầu Không có quy định về thời hiệu.

Bất cứ khi nào phát sinh căn cứ  thì có bên đều có quyền yêu cầu chấm dứt

Khoản 2 điều 96 Luật sở hữu trí tuệ

Thời hiệu 5 năm.

Trừ trường hợp chứng minh được chủ văn bằng không trung thực khi nộp đơn

Theo đó, chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có thể dựa vào bảng phân biệt này để hiểu rõ hơn về tình trạng cũng như việc chấm dứt, hủy bỏ văn bằng bảo hộ của mình.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *