Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn luôn phải có tờ khai đăng ký nhãn hiệu để cơ quan nhà nước tiến hành thẩm định và xử lý. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về tờ khai đăng ký nhãn hiệu:

 • Phần đơn tách: phần này khi tiến hành đăng ký mới chủ đơn sẽ không phải điền
 • Mẫu nhãn hiệu: Đưa nhãn hiệu mà mình muốn đăng ký bảo hộ vào

Cơ sở pháp lý khi viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định: a) Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm; tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu; nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai; b) Đối với nhãn hiệu là hình ba chiều thì mẫu nhãn hiệu phải kèm theo ảnh chụp; hoặc hình vẽ thể hiện hình phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu; c) Đối với nhãn hiệu có yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ. Nếu không yêu cầu bảo hộ màu sắc thì mẫu nhãn hiệu phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

 • Mô tả nhãn hiệu: Cần mô tả chi tiết cụ thể và rõ ràng nhãn hiệu muốn được bảo hộ
 • Điền đầy đủ và chi tiết bao gồm tên và địa chỉ của chủ đơn.
 • Đại diện của chủ đơn: chọn các hình thức phù hợp để điền thông tin trong từng trường hợp cụ thể.
 • Tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; chủ đơn điền đầy đủ số đơn, ngày nộp đơn và nước nộp đơn.
 • Phí và lệ phí theo Thông tư 263/2016/TT-BTC Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
 • Tài liệu cơ bản cần có trong đơn: chọn các tài liệu đính kèm phù hợp.
 • Đặc biệt quan trọng là danh mục và phân loại hàng hóa; dịch vụ mang nhãn hiệu: Yêu cầu phân loại chính xác; rõ ràng đầy đủ xếp vào một trong 45 nhóm ngành theo quy định

Trên đây là thông tin cơ bản để điền tờ khai đăng ký nhãn hiệu; nếu còn bất kỳ câu hỏi nào cần làm rõ vui lòng chat vào ô chat bên dưới.  

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *