Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể có thể được coi là công cụ hữu hiệu cho các tổ chức, hội, làng nghề. Vìhọ phải vượt qua mọi thách thức vì quy mô nhỏ và sự phân lập trên thị trường. Việc đăng ký nhãn hiệu tập thể nhãn hiệu tập thể cho phép các thành viên hưởng lợi từ uy tín đạt được từ tên, nguồn gốc xuất xứ chung. Thực tiễn trong quá trình thẩm định đơn cho thấy người nộp đơn thường gặp một số thiếu sót. Theo đó, cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tập thể như sau:

Có thể bạn quan tâm

 • Thiếu giấy phép hoặc quyết định thành lập, điều lệ hoạt động của tổ chức
 • Thiếu quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trong hồ sơ yêu cầu đăng ký nhãn hiệu
 • Có những người nộp đơn không có quyền nhưng vẫn nộp đơn đối với các loại nhãn hiệu này. Ví dụ: Cơ sở sản xuất, cá nhân
 • Trong quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể thường không đưa ra :

Tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể

Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu

Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu

 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu không được xác nhận. Bởi chính các tổ chức và cá nhân đó (thiếu chữ  ký và dấu xác nhận).
 • Quy chế thường không được xác nhận của cấp chủ quản nhãn hiệu hoặc cấp trên.
 • Trong hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể thường thiếu giấy cho phép đăng ký của cấp hành chính
 • Người nộp đơn thường không chỉ ra trong tờ khai mục đích, nội dung và phương thức của việc chứng nhận
 • Thiết kế hình ảnh gắn kèm tên địa danh và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể đó.

 

 

 

 

 

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *