Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dựa trên những tính chất, chức năng khác nhau, nhãn hiệu được chia thành năm loại, trong đó, có hai loại đặc trưng là nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận.

Có thể bạn quan tâm

Định nghĩa nhãn hiệu tập thế và nhãn hiệu chứng nhận:

Nhãn hiệu tập thể có thể là xem như một hình thức liên kết hiệu quả trong việc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của một nhóm doanh nghiệp. Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Sự khác biệt giữa nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu tập thể chỉ có thể do các thành viên của tổ chức tập thể sử dụng, trong khi nhãn hiệu chứng nhận có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn định sẵn.

So sánh:

Tiêu chí Nhãn hiệu tập thể Nhãn hiệu chứng nhận
Định nghĩa – Khoản 17 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 – Khoản 18 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009
Chức năng – Phân biệt hàng hóa, dịch vụ của thành viên thuộc 1 tổ chức với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác – Chứng nhận đặc tính, chất lượng,..và các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.
Chủ thể nộp đơn – Tổ chức được thành lập hợp pháp – Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó.
Chủ thể có quyền sử dụng – Thành viên của tổ chức, bản thân tổ chức đó  
Phạm vi bảo hộ – Phạm vi quốc gia và lĩnh vực mà chủ thể đó đăng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *