Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ dưới đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục tại đây. Ấn Độ là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới cả về sức mua lẫn sản xuất. Do đó, vấn đề bảo hộ thương hiệu tại Ấn Độ trở nên rất quan trọng và là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp khi gia nhập vào thị trường kinh tế Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm

Yêu cầu khi đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu Ấn Độ. Nếu người nước ngoài muốn nộp đơn thì phải có địa chỉ dịch vụ tại Ấn Độ, nơi tổ chức đại diện tiến hành nộp đơn thay. Ngoài ra tổ chức đại diện cần có giấy ủy quyền của chủ nhãn hiệu theo mẫu của cơ quan sở hữu trí tuệ tại Ấn Độ.

Thời gian bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ

Thời gian bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. 6 tháng trước hoặc sau ngày hết hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể làm đơn để gia hạn. Phí gia hạn và mức phạt gia hạn muộn sẽ được quy định theo luật Sở hữu Trí tuệ của Ấn Độ.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

Ấn Độ nằm trong danh sách các nước tham gia hiệp định Madrid. Vậy nên, nếu chỉ muốn đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ, bạn chỉ cần nộp đơn tại cơ quan SHTT Ấn Độ. Nếu bạn đã đăng ký nhãn hiệu tại một quốc gia thành viên theo hệ thống Madrid, bạn có thể yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu trên các quốc gia thành viên của Thỏa ước Madrid. Mức phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ được tính cho từng quốc gia hoặc theo nhóm các quốc gia.

Sử dụng nhãn hiệu sau khi được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Ấn Độ

Đối với nhãn hiệu đã được cấp bằng bảo hộ, sau 5 năm kể từ ngày nộp đơn, nếu không được sử dụng, thì nhãn hiệu sẽ có khả năng bị từ chối bảo hộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *