Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký nhãn hiệu tại Uzbekistan

Hoạt động đăng ký nhãn hiệu tại Uzbekistan là bắt buộc để được cấp quyền đối với nhãn hiệu và quốc gia này cũng sử dụng quy tắc “first-to-file”.

Có thể bạn quan tâm

Dang Ky Nhan Hieu Tai Uzbekistan
Đăng ký nhãn hiệu tại Uzbekistan không thực sự khó khăn. Ảnh: pinterest

Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng có thể được bảo hộ ngay cả khi chúng chưa được nộp đơn đăng ký. Các đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Cơ quan Sở hữu trí tuệ của Cộng hòa Uzbekistan (IMA).

Uzbekistan cũng là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, quốc gia này có thể hỗ trợ gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid.

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Uzbekistan

Nếu bạn đăng ký một nhãn hiệu kết hợp (bao gồm cả yếu tố từ ngữ và yếu tố tượng hình) ở Uzbekistan, việc độc quyền sử dụng nhãn hiệu bị giới hạn ở việc sử dụng nhãn hiệu theo cách thức chính xác mà nó được nộp và đăng ký. Nếu bạn muốn sử dụng thành phần từ ngữ của nhãn hiệu riêng biệt với logo (hoặc ngược lại), bạn nên đăng ký nhãn hiệu khác chỉ bao gồm các yếu tố từ hoặc tượng hình mà bạn muốn sử dụng và bảo hộ riêng biệt.

Tuy nhiên, nếu bên thứ ba có ý định đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự, bao gồm một phần của nhãn hiệu của bạn, bạn sẽ có quyền khởi kiện lại họ. Các yêu cầu hủy bỏ có thể được đệ trình bởi các bên thứ ba dựa trên các quyền trước đó. Xác suất thành công của các hành động như vậy sẽ khác nhau trong từng trường hợp tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu

Mặc dù nhãn hiệu không cần phải đăng ký mới có thể sử dụng, nhưng nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong khoảng 5 năm sau khi đăng ký, nó sẽ dễ bị hủy bỏ do không được sử dụng.

Thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký tại Uzbekistan là mười (10) năm kể từ ngày nộp đơn. Sau đó, nó có thể được gia hạn vô thời hạn trong khoảng thời gian mười năm liên tiếp. Thời gian gia hạn là sáu (6) tháng sau ngày hết hạn, trong thời gian đó bạn vẫn có thể yêu cầu gia hạn nhãn hiệu khi thanh toán thêm phí.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *