Đăng ký nhãn hiệu tại Ireland

Đăng ký nhãn hiệu tại Ireland – Nhãn hiệu là biểu tượng của doanh nghiệp, từ đó họ có thể quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm để cung cấp cho khách hàng của mình.

Dang Ky Nhan Hieu Tai Ireland
Đăng ký nhãn hiệu tại Ireland để có nhiều ưu thế tại thị trường này. Ảnh: pinterest

Các bước đăng ký nhãn hiệu tại Ireland

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thành các bước để đăng ký nhãn hiệu tại Ireland:

  • nộp các tài liệu cho Cơ quan Sáng chế Ireland (việc đăng ký nhãn hiệu cũng có thể được hoàn thành tại Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Châu Âu);
  • Việc thẩm định nhãn hiệu được hoàn thành bởi các đại diện của Cơ quan Sáng chế;
  • việc công bố nhãn hiệu trên Công báo để đảm bảo không có ý kiến phản đối nào;
  • việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký sau khi nộp lệ phí đăng ký.

Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu ở Ireland và cần hỗ trợ, công ty luật của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết về cách hoàn thành việc đăng ký nhãn hiệu cho bạn. Chúng tôi cũng có thể thay mặt bạn xử lý việc đăng ký thông qua giấy ủy quyền.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Để có quyền sử dụng nhãn hiệu trên lãnh thổ Ireland, các doanh nghiệp phải nộp đơn đăng ký tại Cơ quan Sáng chế Ireland bằng cách chọn một trong các phương pháp khả dụng sau:
• đăng ký trực tuyến bằng cách điền vào biểu mẫu trực tuyến;
• gửi mẫu qua bưu điện;
• trình bày trực tiếp tại Văn phòng Sáng chế;

Tài liệu bạn phải nộp tại Văn phòng Sáng chế yêu cầu thông tin về nhãn hiệu đã chọn (từ đại diện hoặc tượng hình), màu sắc, hàng hóa/dịch vụ mà nhãn hiệu đó sẽ bảo vệ và các thông số kỹ thuật khác.

Các tài liệu phải nộp để đăng ký nhãn hiệu ở Ireland

Danh sách các tài liệu cần phải nộp khi đăng ký nhãn hiệu tại Ireland:

  • Thông tin chi tiết về người nộp đơn;
  • hình ảnh của nhãn hiệu;
  • thông tin về phân loại hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu sẽ đại diện;
  • giấy ủy quyền nếu việc đăng ký được hoàn thành bằng phương pháp ủy quyền.

Cần lưu ý rằng việc đăng ký nhãn hiệu ở Ireland dựa trên hệ thống Phân loại Nice, đó là lý do tại sao một hoặc nhiều loại hàng hóa hoặc dịch vụ phải được chọn. Các luật sư của chúng tôi có thể hỗ trợ bước này khi chuẩn bị tài liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *