Đăng ký nhãn hiệu tại Ba Lan

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Ba Lan

Có thể bạn quan tâm

như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Ba Lan, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ba Lan để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Dang Ky Nhan Hieu Tai Ba Lan

Ba Lan là một trong số các quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”, do đó việc đăng ký nhãn hiệu tại đây là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với nhãn hiệu, Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký mới có thể được bảo hộ. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Ba Lan (UPRP).

Ba Lan cũng là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid và Liên Minh châu Âu. Do đó, có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid tại quốc gia này và Thương hiệu Liên minh Châu Âu (EUTM) cũng có thể được bảo hộ tại đây.

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Ba Lan

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Ba Lan phải có những nội dung sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • yêu cầu đăng ký nhãn hiệu
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
  • Tài liệu ưu tiên
  • Chi phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Để được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Ba Lan, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu phải ký Giấy uỷ quyền (POA) cho Đại diện sở hữu trí tuệ tại Ba Lan. Giấy ủy quyền phải được công chứng.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Ba Lan

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Ba Lan sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Thời hạn nộp đơn phản đối nhãn hiệu Ba Lan là ba tháng kể từ khi nhãn hiệu được công bố.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Ba Lan

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Ba Lan phải được thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Ba Lan là mười năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn gia hạn phải được nộp trong vòng 1 năm trước ngày nhãn hiệu hết hạn. Có thể gia hạn nhãn hiệu trong vòng 6 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn nhưng sẽ phải trả thêm phụ phí.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Ba Lan

Nhãn hiệu tại Ba Lan sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Ba Lan

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Ba Lan, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Ba Lan thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Ba Lan.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *