Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hay đăng ký nhãn hiệu độc quyền/ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa  được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005 sửa đổi bổ sung 2009 và được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 01. Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam là cơ quan xem xét trình tự thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam.Thủ tục đăng ký nhãn hiệu được tiến hành theo các bước sau + Soạn thảo hồ sơ tài liệu đăng ký nhãn hiệu + Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ hoặc thông qua đại diện Sở Hữu Công Nghiệp. + Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu + Sử dụng nhãn hiệu + Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu    

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *