Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu

Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu. Một nhãn hiệu hàng hóa sẽ bị hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

Có thể bạn quan tâm

Hủy bỏ do không gia hạn

Vì các lý do hành chính, đăng ký của một nhãn hiệu hàng hóa chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu chủ sở hữu không gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của mình, hay cụ thể hơn là không thanh toán lệ phí gia hạn thì đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sẽ bị loại bỏ khỏi đăng bạ. Hủy bỏ có thể hủy bỏ một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ tùy thuộc vào đối tượng hàng hóa phải gia hạn.

 Hủy bỏ theo yêu cầu của chủ sở hữu đăng ký

Chủ sở hữu đăng ký có thể hủy bỏ đăng ký của mình vào bất kì thời điểm nào đối với tất cả hoặc một số nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký. Vì vậy theo yêu cầu của chủ sở hữu đăng ký, cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc sẽ hủy bỏ toàn bộ hay một phần nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký.

Hủy bỏ do không sử dụng

Như đã nói ở trên, việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của chủ sở hữu là vô cùng cần thiết. Nếu chủ sở hữu không sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của mình trong thời hạn luật quy định thì nhãn hiệu đó sẽ bị hủy bỏ.

Hủy bỏ do vô hiệu

Theo yêu cầu của bên hữu quan bất kỳ, nếu một nhãn hiệu hàng hóa có mang một dấu hiệu không được đăng ký thì nhãn hiệu này sẽ bị Tòa án tuyên là vô hiệu. Hậu quả của việc tuyên bố vô hiệu là nhãn hiệu cũng sẽ bị loại bỏ ra khỏi đăng bạ.

Hủy bỏ nhãn hiệu đã mất khả năng phân biệt

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký gây ra hoặc dung túng cho việc biến chuyển từ một nhãn hiệu thành tên gọi chung cho một hay nhiều hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký thì nhãn hiệu đó sẽ bị loại khỏi đăng bạ.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *