Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Theo Pháp luật hiện hành, khi phát hiện hành vi có tính chất xâm phạm nhãn hiệu nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Các chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể thực hiện quyền tự bảo vệ. Hoặc được phép yêu cầu các cơ quan thực thi xử lý những hành vi xâm phạm.

 1. Biện pháp khuyến cáo
 • Gửi thư khuyến cáo đến các đối tượng có hành vi xâm phạm nhãn hiệu để thông báo về quyền sở hữu nhãn hiệu của mình và hành vi xâm phạm nhãn hiệu
 • Yêu cầu bên xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu.
 1. Biện pháp xử lý hành chính
 • Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ( Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Cảnh sát kinh tế hoặc cơ quan Quản lý thị trường) : Áp dụng những biện pháp xử phạt hành chính ( phạt tiền, tịch thu hàng hóa vi phạm, phương tiện, công cụ sản xuất).
 1. Biện pháp dân sự

Khi xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền khởi kiện vụ án dân sự nhằm :

Yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền có thể ra phán quyết về việc buộc bên xâm phạm nhãn hiệu phải thực hiện các việc như sau :

 • Chấm dứt hành vi xâm phạm
 • Xin lỗi cải chính công khai
 • Thực hiện nghĩa vụ dân sự
 • Bồi thường thiệt hại
 • Tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm vào mục đích thương mại
 1. Nhóm biện pháp hình sự

Khi phát hiện có những dấu hiệu tội phạm xâm phạm ( những dấu hiệu có tính chất nguy hiểm quy định ở BLHS)  về quyền sở hữu trí tuệ, có thể :

 • nộp đơn yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý
 1. Kiểm soát hàng hóa được nhập khẩu có liên quan đến sở hữu trí tuệ

Biện pháp tạm dừng làm các thủ tục về hải quan tiến hành theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, nhằm :

 • Thực hiện công việc thu thập các thông tin, chứng cứ về lô hàng
 • Yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
 • Hoặc những biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm.

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *