Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Thế nào là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu? Hậu quả của việc những hành vi này là gì? Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại đâu? Bài viết sau đây sẽ phân tích cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Trước hết, Khoản 1, Điều 129, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định như sau:

“Điều 129. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:

a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Như vậy, theo quy định trên, khi bạn sử dụng một nhãn hiệu mà:

– Trùng/ tương tự với một nhãn hiệu đã được bảo hộ khác và nhãn hiệu của bạn được dùng cho hàng hóa, dịch vụ giống/ tương tự với hàng hóa, dịch vụ của nhãn hiệu đã được bảo hộ;

– Trùng/ tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng dù là dạng dịch nghĩa, phiên âm, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, liên quan

Thì trong những trường hợp đó, bạn đang có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, căn cứ vào Điều 4, Nghị định 105/2006/NĐ-CPPhần V, Luật Sở hữu trí tuệ 2005, thì tuỳ theo tính chất và mức độ, hành vi xâm phạm có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Do đó, khi sử dụng, đăng ký một nhãn hiệu nào đó, bạn cần xác định xem nhãn hiệu của mình có trùng, tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã được bảo hộ hay không để tránh hậy quả đáng tiếc.

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã hiểu thêm về vấn đề hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Trường hợp bạn cần tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ 0972817669.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.