Thủ tục đăng ký sáng chế tại Ấn Độ

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Ấn Độ. Việc đăng ký bảo hộ sáng chế tại Ấn Độ có thể tiến hành theo hai cách. Nộp đơn đăng ký sáng chế trực tiếp tại cơ quan sáng chế Ấn Độ hoặc nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế PCT có yêu cầu chọn Ấn Độ trong giai đoạn thẩm định quốc gia. Sáng chế tại Ấn Độ được bảo hộ khi đối tượng đăng ký đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ: Mới, Sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp {tab=Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Ấn Độ}
  • Bản mô tả sáng chế cần đăng ký
  • Thông tin chủ sở hữu sáng chế
  • Thông tin tác giả (người đã sáng tạo ra sáng chế)
  • Bộ ảnh vẽ hoặc ảnh chụp sáng chế
  • Tuyên bố sử dụng sáng chế tại Ấn Độ
{tab=Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Ấn Độ} – Tư vấn sơ bộ, giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành đăng ký – Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế tại Ấn Độ – Nộp và theo dõi hồ sơ cho tới khi nhận được kết quả thẩm định đơn sáng chế của cơ quan sáng chế Ấn Độ – Nhận và bàn giao Bằng độc quyền sáng chế tại Ấn Độ (Nếu Có)  

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *