Yêu cầu bảo hộ sáng chế- Tính mới

Điều kiện bảo hộ sáng chế, Tính mới của sáng chế được quy định như thế nào? Tại sao để được bảo hộ sáng chế thì yêu cầu tính mới của sáng chế phải được đáp ứng?

Có thể bạn quan tâm

Điều kiện bảo hộ sáng chế, Tính mới của sáng chế được quy định như thế nào? Tại sao để được bảo hộ sáng chế thì yêu cầu tính mới của sáng chế phải được đáp ứng?

Ở đây “mới” có nghĩa là không trùng với những GPKT đã nộp đơn hoặc được bảo hộ; chưa bị bộc lộ công khai ngoài ý muốn của chủ thể, dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả tới mức một người trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được giải pháp đó. Thời điểm xác định tính mới là ngày ưu tiên (đó là ngày nộp đơn hợp lệ, hoặc ngày ưu tiên theo Công ước Paris. Trình độ kỹ thuật trên thế giới là tất cả những gì đã được công bố vào ngày được hưởng quyền ưu tiên (là ngày nộp đơn hoặc ngày được hưởng quyền ưu tiên theo yêu cầu của chủ thể). phương pháp mới sẽ được bảo hộ dưới dạng giải pháp hữu ích. Ví dụ nếu một chiếc nắp chai đã được ứng dụng để sản xuất nắp chai nước rửa chén, sau đó người ta sử dụng nắp chai đó để làm nắp chai nước khoáng. Tuy nắp chai này là một cải tiến trong lĩnh vực sản xuất vỏ chai nước khoáng, song nó chỉ là một cách áp dụng mới đối với một sáng chế đã được bảo hộ từ trước

Một GPKT được coi là có tính mới nếu các dấu hiệu cơ bản của nó không thuộc về một phần của trình độ kỹ thuật trên thế giới. Trong khái niệm “trình độ kỹ thuật trên thế giới” có hai vấn đề cần phải giải thích: như thế nào là “bộc lộ công khai” và như thế nào là “ngày hưởng quyền ưu tiên”?

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *