Quy trình thẩm định đơn sáng chế

Quy trình thẩm định đơn sáng chế như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Dưới đây là sơ đồ quy trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam:

quy trinh tham dinh don sang che

Đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam được trải qua các quy trình thẩm định như sau : Nộp đơn -> Nhận đơn -> Thẩm định hình thức--> thẩm định nội dung -> cấp văn bằng

quy trinh dksc 1

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *