Đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam – Đơn quốc gia được hiểu không chỉ là đơn của các chủ đơn là người Việt Nam mà còn là các đơn sáng chế của các chủ đơn là người nước ngoài nhưng chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế.

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký bảo hộ sáng chế độc quyền – đơn quốc gia Việt Nam nói một cách đơn giản, đơn đăng ký sáng chế quốc gia tại Việt Nam là những đơn đăng ký bảo hộ sáng chế theo trình tự nộp đơn đầu tiên tại Việt Nam. Do bản chất là đơn nộp đầu tiên khi thẩm định loại đơn này các thẩm định viên không thể sử dụng hay tham khảo các kết quả thẩm định đơn quốc tế hay tìm được thông tin về sáng chế đó trên dữ liệu sáng chế trong và ngoài nước.

Có thể thấy được việc đánh giá đơn sáng chế nộp đầu tiên tại Việt Nam thể hiện đúng đắn và chính xác nhất các quy định của pháp luật quốc gia về điều kiện bảo hộ sáng chế. Việc đánh giá các điều kiện bảo hộ sáng chế theo luật quốc gia ngoài việc tuân thủ theo hệ thống các văn bản hướng dẫn thì quan điểm cá nhân và sự hiểu biết, cách tiếp cận vấn đề của các thẩm định viên cũng có ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của đơn. Trên thực tiễn áp dụng, khi thẩm định đơn, thẩm định viên sẽ xem xét và đánh giá các yêu cầu bảo hộ sáng chế.

Những khó khăn, vướng mắc đầu tiên mà các thẩm định viên phải giải quyết đó là việc đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ sáng chế. Để đánh giá sự phù hợp của đối tượng các thẩm định viên tiến hành xác định đối tượng nêu trong đơn có phải là giải pháp kỹ thuật hay không bằng cách xem xét tập hợp các dấu hiệu kỹ thuật của đối tượng yêu cầu bảo hộ nêu trong từng điểm yêu cầu bảo hộ có đưa ra được cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật để giải quyết nhiệm vụ xác định nhằm đạt được mục đích mà sáng chế đặt ra hay không.

Đánh giá của bạn về bài viết
Đăng ký bảo hộ sáng chế theo luật quốc tế
Dang-ky-bao-ho-sang-che-theo-luat-quoc-te

Đăng ký bảo hộ sáng chế là một trong những điều cần thiết do đó luật về bảo hộ sáng chế  ra đời là một điều quan trọng . Ngay từ những năm đầu thế kỷ 12 tại Venice các nhà phát minh đã được nhà nước công nhận...

Đăng ký sáng chế tại Đài Loan
Đăng ký sáng chế tại Hong Kong
Đăng ký bảo hộ sáng chế tại liên minh châu Âu
Đăng ký sáng chế tại Thụy Điển
Đăng ký sáng chế tại Philippines
Đăng ký sáng chế tại Malaysia
Đăng ký sáng chế tại Châu Á
Đăng ký sáng chế tại Campuchia
Đăng ký sáng chế tại Đan Mạch