Đối tượng không được bảo hộ sáng chế

Sáng chế về nguyên tắc là một giải pháp kỹ thuật mới, sáng tạo được áp dụng để giải quyết một hoặc nhiều vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy pháp luật đã quy định những đối tượng không được bảo hộ sáng chế để đảm bảo quyền của bên thứ ba cũng như trật tự của xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng không được bảo hộ sáng chế

 1. Ý tưởng, nguyên lý và phát minh khoa học;
 2. Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế;
 3. Phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo;
 4. Phương pháp luyện tập cho vật nuôi;
 5. Quy trình mang bản chất sinh học (trừ quy trình vi sinh) để sản xuất thực vật và động vật;
 6. Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu;
 7. Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;
 8. Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các đề án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ;
 9. Ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu tượng trưng:
 10. Phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị tra cứu và các dạng tương tự;
 11. Giống thực vật, giống động vật;
 12. Phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh cho người và động vật;
 13. Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *