Đăng ký sáng chế trường đại học

Đăng ký sáng chế tại các trường đại học có gì cần lưu ý so với việc đăng ký sáng chế thông thường khác. Bài viết này sẽ giới thiệu cách thức đăng ký bảo hộ sáng chế tại các trường đại học

Có thể bạn quan tâm

Sáng chế tại các trường đại học nhìn chung có một điểm khác biệt đó chính là sáng chế được tạo ra bởi sự đầu tư cơ sở vật chất của nhà trường và do một nhóm giáo viên, sinh viên thực hiện hoặc đó là một kết quả của một công trình nghiên cứu khoa học của trường

Vậy ai là người sẽ đăng ký sáng chế?

– Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người bỏ chi phí đầu tư nghiên cứu, tác giả của sáng chế đều có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế

– Theo thỏa thuận của nhà trường và cá nhân, tổ chức nghiên cứu mà lựa chọn người đứng tên đăng ký sáng chế

Điểm lưu ý đó là: Ai là người đăng ký thì sau ngày quyền sở hữu sẽ thuộc về người đó

Hồ sơ đăng ký sáng chế

– Bản mô tả sáng chế

– Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ sáng chế

– Thông tin người nộp đơn

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Việc nộp đơn đăng ký sáng chế hiện nay không còn quá xa lạ với người nộp đơn Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến khích người nộp đơn thông qua các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp để nộp đơn đăng ký sáng chế

Bởi lẽ, một đơn đăng ký sáng chế được thẩm định trong thời gian 34-36 tháng. Và trong suốt quá trình này việc Cục sở hữu trí tuệ yêu cầu trả lời công văn, việc phản đối đơn của bên thứ ba là hoàn toàn có thể xảy ra và đương nhiên việc trả lời cũng như phản hồi lại ý kiến phản đối đó là không hề đơn giản cho những người tự nộp đơn

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *