Đăng ký sáng chế tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký sáng chế, đăng ký bản quyền sáng chế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp cho các cá nhân, tổ chức, nhà khoa học…có thể bảo vệ được cho thành quả nghiên cứu của mình.

Đăng ký Sáng chế tại thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành trên cơ sở nộp đơn của chủ sở hữu sáng chế. Theo đó, người nộp đơn có thể tiến hành nộp đơn tới Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam:

+ Thông qua đường bưu điện

+ Nộp trực tiếp tại Văn phòng Đại diện của Cục SHTT Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh

+ Thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp của Cục SHTT Việt Nam

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Tp Hồ Chí Minh:

– Bản mô tả sáng chế: (Yêu cầu phải thể hiện được bản chất kỹ thuật của đối tượng tiến hành xin cấp độc quyền sáng chế)

– Bản vẽ, bộ ảnh chụp…thể hiện sáng chế (nếu có)

– Tờ khai đăng ký sáng chế

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có)

Yêu cầu của đơn đăng ký sáng chế tại Tp Hồ Chí Minh

– Đối tượng đăng ký sáng chế phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tính mới (chưa được bộ lộ trên toàn thế giới); Trình độ sáng tại (sáng chế phải là một bước sáng tạo không phải đơn giản ai cũng thực hiện được); Khả năng áp dụng công nghiệp (có thể áp dụng quy trình lặp đi lặp lại mà vẫn tạo ra được các sản phẩm giống nhau)

Thời gian thẩm định đơn sáng chế

Đơn sáng chế được xem xét trong thời hạn từ 24-36 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có)

Cần lưu ý gì khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại thành phố Hồ Chí Minh

– Bản mô tả sáng chế phải đáp ứng được các tiêu chuẩn luật định đồng thời thể hiện được phạm vi đối tượng cần đăng ký, tránh tình trạng làm bó hẹp phạm vi bảo hộ của sáng chế

– Tờ khai, thông tin của người nộp đơn (chủ sở hữu) phải chính xác, rõ ràng và chi tiết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *