Đăng ký sáng chế tại Phú Thọ

Đăng ký sáng chế tại Phú Thọ không bắt buộc người nộp đơn phải xuống Hà Nội để nộp đơn mà hoàn toàn có thể nộp đơn tại Phú Thọ, Vậy phải làm cách nào?

Có thể bạn quan tâm

Sáng chế là tinh hoa của sự sáng tạo và là kết quả của sự tư duy không ngừng và thật vinh dự khi mà số lượng sáng chế tại Phú Thọ ngày một gia tăng. Tuy nhiên việc ý thức được cần phải đăng ký bảo hộ không phải nhà sáng chế nào cũng biết được. Hoặc có biết đến nhưng thủ tục lại phức tạp khiến người đăng ký muốn từ bỏ quyền.

Hồ sơ đăng ký sáng chế

– Bản thuyết minh sáng chế. Đây là bản giới thiệu về sáng chế vì vậy yêu cầu người nộp đơn phaỉ cung cấp một bản thuyết minh ghi rõ tình trạng của sáng chế, cấu tạo, cách thức hoạt động….

– Thông tin người nộp đơn: Tên, địa chỉ

Quy trình đăng ký

Nộp đơn đăng ký.

Thẩm định hình thức đơn

Công bố đơn sáng chế

Thẩm định nội dung đơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *