Đăng ký sáng chế tại Hong Kong

Đăng ký sáng chế tại Hong Kong (thường được gọi là HongKong)- Đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc. Tuy nhiên, việc đăng ký sáng chế tại HongKong được quy định bởi luật riêng và không bị chi phối bởi luật đăng ký sáng chế tại Trung Quốc

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký sáng chế tại HongKong được quy định theo một hệ thống pháp luật riêng và không bị chi phối bởi luật đăng ký sáng chế tại Trung Quốc. Theo quy định của cơ quan sở hữu trí tuệ Hồng Kong thì bộ hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hồng Kông bao gồm:

+ Bản mô tả sáng chế

+ Phân loại sáng chế quốc tế

+ Thông tin của tác giả

+ Thông tin chủ sở hữu/ người nộp đơn

+ Giấy ủy quyền

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Hong Kong

– Tư vấn sơ bộ, giải đáp thắc mắc trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Hồng Kông

– Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị tài liệu để lập thành bộ hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hong Kong

– Nộp đơn và theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Hong Kong cho tới khi có kết quả cuối cùng

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký và bàn giao cho người nộp đơn (Nếu có)

– Dịch vụ xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế tại Hong Kong

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *